1η Τροποποίηση της Y.A. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ32-46/29711/ 1028/6-4-11 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και ανάδειξη Κάστρου Βελίκας Δ. Μελιβοίας, Ν. Λάρισας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη 7η ΕΒΑ.

Θέμα: 1η Τροποποίηση της Y.A. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ32-46/29711/ 1028/6-4-11 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και ανάδειξη Κάστρου Βελίκας Δ. Μελιβοίας, Ν. Λάρισας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη 7η ΕΒΑ.
Ημ/νια: 20/03/2013
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕΔ8Γ-Κ70
Keywords
Τυχαία Θέματα