129/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ "ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ".

Θέμα: 129/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ "ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ".
Ημ/νια: 27/03/2012
Φορέας: Δήμος Καστοριάς
ΑΔΑ: Β4Β4ΩΕΥ-26Ξ
Keywords
Τυχαία Θέματα