Πειραιώς Leasing: Ανακοίνωση για τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Η Πειραιώς Leasing, με σταθερή δέσμευση στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών της, ενσωματώνει στη λειτουργία της τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο ενισχύεται το υφιστάμενο πλαίσιο για τη συλλογή και επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατηγορία: Οικονομία
Keywords
Τυχαία Θέματα