ΔΕΘ: Αναγκαίες η δια βίου ψηφιακή μάθηση στην τρίτη ηλικία και η εμπλοκή της στο σχεδιασμό σύγχρονων εργαλείων

Η ανάγκη περισσότερων εργαλείων και εκπαιδευτικών δράσεων για την ανάπτυξη και βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων τρίτης ηλικίας, ώστε να μην αισθάνονται απομονωμένα και εκτός των αλλαγών που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, τονίστηκε σε συζήτηση στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, στο περίπτερο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Keywords
Τυχαία Θέματα