Απαγόρευση κυκλοφορίας του παιχνιδιού « FOAM PUTTY/ αφρώδης πηλός» που εισάγει και διανέμει η εταιρεία JUMBO A.E.E

Απαγόρευση κυκλοφορίας και απόσυρση από την ελληνική αγορά του παιχνιδιού « FOAM PUTTY/ Αφρώδης πηλός» (12 χρωμάτων) με barcode 0264235000031, που εισάγει και διανέμει η εταιρεία JUMBO A.E.E. και επιβολή προστίμου ποσού 5.000 ευρώ επιβλήθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπ. Ευσταθόπουλου.

Keywords
Τυχαία Θέματα