Το επιμένων πουλάκι νικά!

12:25 3/8/2011 - Πηγή: Blog.gr
Την παροιμία ο επιμένων νικά την γνωρίζουμε όλοι και εμείς σας έχουμε την πιο απίστευτη απόδειξη αυτής της παροιμοίας!
Τυχαία Θέματα