Χρυσή αποζημίωση απόλυσης ύψους €2,1 εκατ. σε 8 υπαλλήλους της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών !

Αποζημίωση απόλυσης που ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των €2,1 εκατ. προτίθεται να παραχωρήσει η Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών (ΚΕΑΠ), εταιρεία που ελέγχεται από το κράτος, σε οκτώ εργαζόμενους οι οποίοι απολύονται λόγω πλεονασμού.
Keywords
Τυχαία Θέματα