Αναπτυξιακά προγράμματα χωρίς εθνική συγχρηματοδότηση, προτείνει για την Ελλάδα η Επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης

Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της Ελλάδας με 35 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρότεινε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σειρά έκτακτων μέτρων για την άμεση και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων.
Keywords
Τυχαία Θέματα