Τι αλλάζει στην επιχειρηματικότητα με το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο

Αρκετές είναι οι αλλαγές που φέρνει στην επιχειρηματικότητα το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Υπενθυμίζεται ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου και οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου είναι οι εξής:1) Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων2) Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων και Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδύσεων των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/19983) Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη προκειμένου να υπάρχει δημόσια και δωρεάν πρόσβαση από το κοινό στα
γεωχωρικά δεδομένα4) Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα5) Διατάξεις βελτίωσης της λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων6) Διατάξεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων7) Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας8) Διατάξεις για την τροποποίηση ελέγχου και εποπτείας της αγοράς9) Διατάξεις σχετικές με την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατασκευών κεραιών στην ξηρά10) Διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες11) Θέσπιση εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών12) Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης13) Εργασιακά θέματα και ατομικές εργασιακές σχέσεις14) Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας15) Ασφαλιστικές διατάξεις16) Διατάξεις σχετικές με παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη17) Διατάξεις σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών ΓΕΜΗ18) Διατάξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις19) Ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου Α.Ε. και Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο Πιο αναλυτικά, στις αλλαγές που τέθηκαν στη διαβούλε
Keywords
Τυχαία Θέματα