Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ για τους δικηγόρους των ΟΤΑ

Γνωμοδότηση για θέματα που αφορούν στους δικηγόρους που εργάζονται στους ΟΤΑ εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μετά από ερώτημα του υπουργείου Εσωτερικών για τη διευθέτηση θεμάτων όπως: α) Ποιά είναι η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία παραπέμπονται οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των Ο.Τ.Α. για να λάβουν αναρρωτικές άδειες β) εάν πρέπει να γίνεται περικοπή των αποδοχών τους εάν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο αναρρωτικών αδειών που προβλέπονται από τον νόμο όταν δεν υπάρχει γνωμάτ...
Keywords
Τυχαία Θέματα
Γνωμοδότηση, Ν Σ Κ, ΟΤΑ,gnomodotisi, n s k, ota