Συμπληρωματικές Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας -Β΄/θμιας Εκπ/σης και στιςΔ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012

Συμπληρωματικές Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας -Β΄/θμιας Εκπ/σης και στιςΔ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012         Συμπληρωματικές Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας – Β΄/θμιας Εκπ/σης  και στις Δ/νσεις  Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012 Επόμενο >   Το άρθρο αυτό, το έχουν διαβάσει :0
Keywords
Τυχαία Θέματα