Προγραμματισμός επιμορφωτικού έργου ΙΝΕΠ

Το αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας ενημερώνει σχετικά με τον «Προγραμματισμό του επιμορφωτικού έργου του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) για την Περιφερειακή Ενότητα». Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο και την κοινοποίηση από την ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου: 2011_09_09 5012 Προγραμματισμός ΙΝΕΠ, 2011_09_09 5012 PROGRAMMATISMOS IN.EP. Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Το άρθρο αυτό, το έχουν διαβάσει :0
Keywords
Τυχαία Θέματα