Ενημέρωση για κράτηση ΜΤΠΥ

Σας ενημερώνουμε ότι για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο η εισφορά για το ΜΤΠΥ υπολογιζόταν στις αποδοχές, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/10/2011. Με το υπ’ αριθμό πρωτ. 84058/29-12-2011 έγγραφο του, το ΜΤΠΥ προσδιόρισε ότι η κράτηση υπέρ του ταμείου υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποδοχές του Ενιαίου Μισθολογίου. Η διαφορά που θα προκύψει θα
Keywords
Τυχαία Θέματα