Τι είναι οι καρκινικοί δείκτες

15:35 21/8/2013 - Πηγή: OnlyCY

Οι καρκινικοί δείκτες είναι ουσίες οι οποίες βοηθούν στην έγκαιρη διάγνωση (ανίχνευση), στη διαφορετική διάγνωση μεταξύ καλοηθών και κακοηθών νεοπλασμάτων, στην παρακολούθηση μεταστάσεων της νόσου καθώς και στην αξιολόγηση της θεραπείας που ακολουθείται. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα ανίχνευσης υποτροπής της νόσου, πριν να είναι πολύ αργά, καθώς ελέγχονται οι πιθανές μεταστάσεις προτού ακόμα εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα.

Τι είναι οι καρκινικοί δείκτες

Οι καρκινικοί ή αλλιώς νεοπλασματικοί ή και βιοχημικοί δείκτες (Tumor markers), είναι ουσίες, οι οποίες βρίσκονται στα καρκινικά κύτταρα

ή παράγονται από τα φυσιολογικά κύτταρα σε απάντηση στην παρουσία όγκου, με μεγαλύτερη όμως συγκέντρωση και πάντως, πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Οι καρκινικοί δείκτες ανιχνεύονται στα βιολογικά υγρά (αίμα κλπ). Οι δείκτες αυτοί μπορούν να ανιχνεύσουν μια νεοπλασία πριν ακόμα εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα ή προτού διαγνωστεί ο καρκίνος με άλλες κλινικοεργαστηριακές μεθόδους και η έγκαιρη διάγνωση δίνει τη δυνατότητα για πιο αποτελεσματική θεραπεία.

Η ύπαρξη και κυρίως η αύξηση της συγκέντρωσης τους πάνω από τα …

Διαβάστε περισσότερα…

Keywords
Αναζητήσεις
karkinikoi deiktes
Τυχαία Θέματα