Σειρά κατάταξης για απασχόληση στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

17:02 23/7/2012 - Πηγή: OnlyCY

Μετά την απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη σύσταση Ιδρύματος (Φορέα) με βάση τον περί σωματείων και ιδρυμάτων νόμο, το οποίο θα αναλάβει την εργοδότηση των απασχολουμένων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί η σειρά κατάταξης, με βάση τα αποτελέσματα της μοριοδότησης, των ενδιαφερομένων για απασχόληση στα Ινστιτούτα, για τη σχολική χρονιά 2012

– 2013 και για διδασκαλία όλων των μαθημάτων και επιπέδων, πλην των μαθημάτων προετοιμασίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Ενστάσεις με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία επισυναπτόμενα θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από τις 09:00 μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι. Οι ενστάσεις μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο τηλεομοιότυπο 22305514.

Σε περιπτώσεις ισοψηφίας και αφού θα έχουν μελετηθεί οι ενστάσεις, θα γίνεται κλήρωση, της οποίας ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μιαν βδομάδα πριν την κλήρωση.

Η κατανομή των τμημάτων θα γίνει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2012 και αφού δοθεί παράταση για τις εγγραφές των μαθητών μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2012.

Keywords
Τυχαία Θέματα