Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου «Θερμή έκκληση να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας»

11:25 19/7/2011 - Πηγή: OnlyCY
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) απευθύνει για μια ακόμα φορά «θερμή έκκληση σε όλους τους καταναλωτές να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής, για να βοηθήσουν στη διατήρηση του συστήματος ηλεκτρισμού σε ασφαλή λειτουργία για όλη την περίοδο που η Κύπρος θα ευρίσκεται σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης» μετά την έκρηξη που σημειώθηκε
στην ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί και είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στο Βασιλικό.Σε ανακοίνωσή της η ΡΕΑΚ αναφέρει ότι «όπως είναι γνωστό, η συνολική παραγωγική ικανότητα ύψους 793 MW του Σταθμού Βασιλικού τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω των σοβαρών βλαβών και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για αρκετό χρονικό διάστημα».Σημειώνει ότι «ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται προκειμένου να καταστεί δυνατό να εξασφαλιστεί το ταχύτερο νέα δυναμικότητα παραγωγής και να εκτιμηθεί υπεύθυνα το κόστος και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να αναστραφούν τα δυσμενή δεδομένα που δημιουργήθηκαν».Η ΡΕΑΚ αναφέρει ότι η ΑΗΚ «έθεσε σε λειτουργία όλη τη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα που ανέρχεται σήμερα σε 683 MW, από τα οποία 440 MW στον Σταθμό Δεκέλειας και 223 MW στο Σταθμό Μονής, οι οποίες είναι παλαιότερες και η αξιοπιστία και αποδοτικότητα τους υπολείπεται κατά πολύ των Μονάδων του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού».Προσθέτει ότι «το κοινό θα πρέπει να είναι ενήμερο ότι η μέγιστη αναμενόμενη ζήτηση κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο υπό συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών θα ξεπερνούσε τα 1100 MW, επειδή όμως η διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα περιορίζεται στα 683 MW η Κύπρος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει το φαινόμενο των σημαντικών διακοπών στην παροχή ηλεκτρισμού».Η ΡΕΑΚ αναφέρει ότι «αναμένεται πως μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας (γύρω στις 25 Ιουλίου) θα παραληφθούν από την Ελλάδα αρκετές ηλεκτρογεννήτριες με συνολική ισχύ 70 MW και γίνονται οι ανάλογες ενέργειες και προετοιμασίες από την ΑΗΚ για την εγκατάσταση και λειτουργία τους στον Σταθμό Βασιλικού».Επίσης, η ΡΑΕΚ, στην ανακοίνωσή της, αναφέρει πως «ενημέρωσε καθηκόντως και άμεσα για την ενεργειακή κρίση από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011, τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και το Συμβούλιο Ρυθμιστών (CEER) με την παράκληση όπως συνεισφέρουν με εισηγήσεις για επίλυση του προβλήματος».Η ΡΑΕΚ διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι «πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τη διασφάλιση της παροχής ηλεκτρισμού στον τόπο, εργάζονται σκληρά, συντονισμένα και ψύχραιμα, για αντιμετώπιση της πολύ σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην ενεργειακή αγορά ενώ οι αρμόδιοι φορείς προέβησαν σε διάφορες ενέργειες διαχείρισης και λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος, με σκοπό τη μερική διασφάλιση της παροχής ηλεκτρισμού».Αναφέρει, επίσης, ότι «θα τηρεί σε τακτική βάση ενήμερο το κοινό, για τις ενέργειες που γίνονται για αντιμετώπιση της κατάστασης ενεργειακής κρίσης».Τα μέλη της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, «θεωρούν υποχρέωση το
Keywords
Τυχαία Θέματα