Νέες οδυνηρές περικοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων

21:03 19/10/2012 - Πηγή: OnlyCY

Αναστάτωση στους δημοσίους υπαλλήλους προκαλούν οι νέες προτάσεις της Κυβέρνησης, οι οποίες προνοούν μεγαλύτερες περικοπές στις απολαβές των υπαλλήλων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι νέες περικοπές σύμφωνα με την τελική πρόταση της Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθες:

• Από 1001 έως 1500 ευρώ: (6,5% αντί 5%) (€32,50 αντί €25,00)
• Από 1501 έως 2000 ευρώ: (8,5% αντί 7,5%)(€42,50 αντί €37,50)
• Από 2001 έως 3000 ευρώ: (9,5% αντί 9,0% (€95,00 αντί €90,00)
• Από 3001 έως 4000 ευρώ: (11,5% αντί 11,0% (€115,00 αντί €110,00)

Από 4001 ευρώ και άνω: (12,5% αντί 12,0% )

Δηλαδή, αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος λαμβάνει 4.000 ευρώ μισθό, με τη νέα πρόταση θα υποστεί μείωση της τάξης των 285 ευρώ σε σχέση με 262,50 ευρώ με την προηγούμενη πρόταση.

Οι νέες οδυνηρές περικοπές κρίθηκαν αναγκαίες καθώς το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2012 αναμένεται να ξεπεράσει το 6% σε σχέση με το 4,5% που είχε υπολογισθεί από τους Κυβερνώντες.

Αν συνυπολογισθούν όλες οι περικοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων στο Ταμείο Χηρών και την αύξηση της συνεισφοράς τους έναντι των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων, οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα υποστούν απώλεια εισοδήματος που θα κυμαίνεται μεταξύ 17% και 20%, δηλαδή το ένα πέμπτο του μισθού τους.

Keywords
Τυχαία Θέματα