Μαθηματική Εταιρεία: Αυθαιρεσίες, συναλλαγές και παρασκήνια στις συγχωνεύσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

Αναπαλαιωμένες πρακτικές, αντί του σχεδιασμού με τη συνεργασία όλων των παραγόντων, τονίζει η Μαθηματική Εταιρεία
Keywords
Τυχαία Θέματα