Έως 13 μόρια σε προσλήψεις / Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες

Η διεκδίκηση θέσεων εργασίας τόσο σε ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα θέλει χάραξη στρατηγικής. Είναι προφανές ότι η στρατηγική αυτή περνά υποχρεωτικά και από την εκπαίδευση.
Keywords
Τυχαία Θέματα