Ευνοϊκή ρύθμιση και για τα γενόσημα φάρμακα

Νομοτεχνική διατύπωση της τελευταίας στιγμής στην προβληματική τροπολογία - Για να συγκρατηθούν οι μειώσεις τιμών, το υπουργείο Υγείας νομοθέτησε ότι αν η τιμή ενός γενόσημου μειώνεται περισσότερο από 10% επι της τιμής του προηγούμενου δελτίου τιμών, όλα τα γενόσημα λαμβάνουν τιμή ίση με το 75% της τιμής του αντίστοιχου προϊόντος αναφοράς
Keywords
Τυχαία Θέματα