Εκτός άρθρου 99 η ιστορική Ελευθεροτυπία


Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση υπαγωγής της Χ. Κ. Τεγόπουλος στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις...
Keywords
Τυχαία Θέματα