Υποτροφίες από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για σπουδές σε Ναυτική Ακαδημία

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις για τη διεκδίκηση υποτροφίας για σπουδές πλήρους φοίτησης σε Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την ανακοίνωση με αρ. 442, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της αίτησης) και τη σχετική Αίτηση με αρ. 108 από την ιστοσελίδα τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας http://www.shipping.gov.cy,

τα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, ή την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy.

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου μέχρι την Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 2:00μ.μ. στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα τηλέφωνα 22 456433 και 25823701.

Keywords
Τυχαία Θέματα