Τρ. Κύπρου: Προς ολοταχώς για το χρηματιστήριο του Λονδίνου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιούν αύριο το πρωί στις 10:00 οι μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου, προκειμένου να εγκριθεί η εισαγωγή νέας μητρικής με το όνομα «Bank of Cyprus Holdings Plc».

Η συγκεκριμένη σύγκληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για εισαγωγή των μετοχών

της στη standard κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange, LSE), ενώ παράλληλα, όπως έχει γνωστοποιήσει, προτίθεται να διατηρήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και δεν θα διατηρήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στην Αγία Παρασκευή, ενώ όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, αυτή έχει συγκληθεί «βάσει οδηγιών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας (το «Δικαστήριο»), ως μέρος του προτεινόμενου Σχεδίου Διακανονισμού (το «Σχέδιο») της Τράπεζας, το οποίο εάν εγκριθεί, θα εισαγάγει την Bank of Cyprus Holdings Plc («BOC Holdings») ως τη νέα μητρική εταιρία της Τράπεζας. Στην ΕΓΣ, θα προταθούν ψηφίσματα για έγκριση του Σχεδίου και της σχετικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θεωρεί το Σχέδιο δίκαιο και εύλογο και θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον της Τράπεζας και των Μετόχων στο σύνολό τους και «ως εκ τούτου, συστήνει ομόφωνα όπως οι Μέτοχοι υπερψηφίσουν το Σχέδιο και τα Ψηφίσματα του Σχεδίου κατά την ΕΓΣ, όπως προτίθεται να πράξει και το ίδιο σε σχέση με τα μετοχικά δικαιώματα του κάθε Διοικητικού Συμβούλου».

«Οι μέτοχοι προτρέπονται να ψηφίσουν στην ΕΓΣ ή να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους τους. Το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου εμπεριέχεται στην Εγκύκλιο», αναφέρεται.

Αναφέρεται ακόμη ότι «είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν όσες περισσότερες ψήφοι είναι δυνατόν στην ΕΓΣ, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου, ώστε το Δικαστήριο να ικανοποιηθεί ότι υπάρχει δίκαιη και εύλογη αντιπροσώπευση της γνώμης των Μετόχων της Τράπεζας στο σύνολό της».

Εάν το Σχέδιο τεθεί σε ισχύ, θα καταστεί δεσμευτικό για όλους τους μετόχους, προστίθεται.

Σχετική εγκύκλιος με λεπτομέρειες έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Keywords
Τυχαία Θέματα