Το ΓΣ της ΣΕΚ ενέκρινε την πολιτική αιτημάτων για το 2019

Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ, που συνήλθε σήμερα και ενέκρινε την πολιτική αιτημάτων για το 2019 και σειρά εισηγήσεων προς Κυβέρνηση και Βουλή, αποφάσισε όπως στα πλαίσια της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων που λήγουν το 2018, υποβληθούν αιτήματα για αύξηση των μισθών, όπως επίσης και βελτίωσης των συνεισφορών στα Ταμεία Προνοίας και Ταμεία Ευημερίας και άλλων παρεμφερών ωφελημάτων.

Σε δηλώσεις στα ΜΜΕ,

ο Γ.Γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας είπε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους συνεχείς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας που αγγίζουν το 4%, το γεγονός ότι την περίοδο 2011-2017 μειώθηκε το ποσοστό των μισθών ως αντιστοιχία στο ΑΕΠ κατά 4,4% και την ίδια περίοδο αυξήθηκε το ποσοστό αντιστοιχίας της κερδοφορίας των επιχειρήσεων σε σχέση με το ΑΕΠ κατά 2,5%, το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ αποφάσισε την διεκδίκηση μισθολογικών αυξήσεων, παρεμφερών οφελημάτων της συνεισφοράς στα ταμεία πρόνοιας και ταμεία ευημερίας, σε μια προσπάθεια μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις που θα ανανεωθούν να δώσουν την δυνατότητα στους εργαζόμενους να συμμετέχουν ουσιαστικά στην προσπάθεια αύξησης της πραγματικής οικονομίας.

Είπε ότι η μεγάλη κλαδική σύμβαση που μετά από διαπραγμάτευση αναμένεται να ανανεωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι η ξενοδοχειακή βιομηχανία, "όπου και η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι τέτοια, και η ανάπτυξη του κλάδου, αλλά και το ύψος της παραγωγικότητας είναι τέτοιο που τεκμηριώνει τη δυνατότητα και την ανάγκη να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε ουσιαστικές μισθολογικές και άλλες αυξήσεις".

Επίσης, το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων που ομόφωνα ψήφισε το κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2017.

"Καμία ομάδα συμφερόντων δεν έχει δικαίωμα να μεταθέσει ή να διαφοροποιήσει τον μεγάλο στόχο που προκύπτει ως κοινωνική επιταγή και ανάγκη", είπε ο κ. Μάτσας, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι η μόνη χώρα μέλος της Ε.Ε. που δεν έχει εφαρμόσει ένα εθνικό σχέδιο υγείας.

Επίσης, το ΓΣ της ΣΕΚ απαιτεί από την Κυβέρνηση να επισπεύσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έγκαιρη και αποτελεσματική αυτονόμηση των νοσοκομείων, η δε βουλή καλείται να προστατεύσει και να διαφυλάξει την ομοφωνία της γύρω από το ΓΕΣΥ, παραμερίζοντας όσους προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα ή και άλλου είδους προσκόμματα στην ομαλή εισαγωγή του Σχεδίου.

"Είναι η ώρα που το πολιτειακό σύστημα στο σύνολό του, θα πρέπει να αποδείξει τη συνέπειά του προς τη μεγάλη μεταρρύθμιση, ασκώντας την επιρροή του προς όλους τους παρόχους υγείας, για συνεργασία και εφαρμογή του ΓΕΣΥ", αναφέρει η ΣΕΚ.

Καλεί, επίσης, τους επαγγελματίες υγείας να συμβάλουν θετικά στην όλη προσπάθεια, μακριά από σκοπιμότητες και προσωπικά, οικονομικά και άλλα συμφέροντα, και να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Εξάλλου, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι η ΣΕΚ ανάδειξε και πάλι την ανάγκη να προωθηθεί μια συγκεκριμένη και στοχευμένη φορολογική μεταρρύθμιση που να αφορά την προώθηση της πράσινης φορολογίας μέσα από την οποία θα επιτευχθεί ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης, θα δημιουργηθούν οι δυνατότητες για νέες θέσεις εργασίας, θα μειωθεί το κόστος της εργασίας και την ίδια στιγμή θα δώσει ανάσες και προς τους εργαζόμενους και προς τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

"Καλούμε τον ΥΠΟΙΚ να προωθήσει το αίτημα της ΣΕΚ για μια στοχευμένη, συνολική και όχι αποσπασματική φορολογική μεταρρύθμιση", ανέφερε ο κ. Μάτσας.

Επίσης, το ΓΣ της ΣΕΚ εκφράζει την αγωνία αλλά και την απαρέσκειά του στην καθυστέρηση που προέκυψε στη βουλή σε σχέση με την έγκριση των κανονισμών για τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η οποία θα συμβάλει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, η ύπαρξη της οποίας επηρεάζει αρνητικά την αγορά εργασίας, όπως επίσης και τα δημόσια ταμεία, π.χ. Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Φόρος Εισοδήματος κ.λ.π.

"Καλείται η βουλή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και χωρίς άλλη καθυστέρηση να ψηφίσει τους σχετικούς κανονισμούς που θα δώσουν τη δυνατότητα στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εφαρμόσει μια τόσο σημαντική νομοθεσία", αναφέρει το ΓΣ της ΣΕΚ.

Καλεί, επίσης, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επισπεύσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος για επαναξιολόγηση / εκσυγχρονισμό της στρατηγικής απασχόλησης ξένων εργατών στην Κύπρο.

Keywords
Τυχαία Θέματα