Θουκυδίδης: Χρήμα & Πολιτικοί

Πάντοτε επίκαιρο το... ζεύγος πολιτικών και χρημάτων. Στην... καρδιά της πολιτικής. Η οποία κατήντησε, γι’ αυτό, καρδιοπαθέστατη. Και το χειρότερο, αθεράπευτη...

ΘΥΜΗΘΗΚΑΜΕ που μας τα έλεγε και από ραδιοφώνου εκείνος ο αγαπημένος αείμνηστος Δάσκαλος ο Κωστής μας ο Κολώτας.

Υπομονετικά εξηγώντας πώς τα είχε γράψει ο αειθαλής δυόμιση χιλιάδες χρόνια Θουκυδίδης μας.

Και τα έχουμε ακόμη ηχογραφημένα στο ψηφιακό δισκάκι που κυκλοφόρησε το «Κανάλι Έξι» της Λεμεσού, μετά τον θάνατο

του Κωστή Κολώτα το 2010,

για να τα ξαναμεταδίδουμε κάθε φορά που η μπόχα και η δυσοσμία του ζεύγους πολιτικοί &χρήμα, ονόματι διαφθορά, καταντάει αποπνικτικά αηδιαστική και ασφυκτικά εμετική.


ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ο Κωστής Κολώτας και τ’ απομαγνητοφωνήσαμε:


«Θα πάμε ξανά στον Θουκυδίδη [Β -60.5]. Εκεί λοιπόν λίγο πριν πεθάνει ο μεγάλος Περικλής, έκανε τον δεύτερο λόγο του προς τους Αθηναίους, μετά από τον περίφημο Επιτάφιο του. Μιλούσε προς τους Αθηναίους που τα βάλανε μαζί του για τις αποτυχίες που είχε στον [Πελοποννησιακό] πόλεμο που είχε αρχίσει πριν ένα ενάμιση χρόνο [431- 404 π.Χρ.].


Και τους λέει ο Περικλής, «ὀργίζεσθε ἐμοὶ», θυμώνετε μαζί μου, «ὃς οὐδενὸς ἥσσων οἴομαι εἶναι γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα, φιλόπολίς τε καὶ χρημάτων κρείσσων», που δεν υστερώ από κανένα σε τίποτε στο να γνωρίζω αυτά που πρέπει να γίνουν, να μπορώ να τα εξηγήσω, να πείσω τον λαό γι’ αυτά, αγαπώ την πατρίδα μου και είμαι ανώτερος χρημάτων.


Κι έτσι, μ’ αυτά τα λόγια, ο Θουκυδίδης ή ο Περικλής καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του σωστού πολιτικού ανδρός.


Είναι εκείνος ο οποίος «γιγνώσκει τα δέοντα», ξέρει τι πρέπει να γίνει, «ερμηνεύει ταύτα», μπορεί αυτά που πρέπει να γίνουν να τα εξηγήσει στον λαό και να τον πείσει, ιδαίτερα να τον πείσει, «φιλόπολίς τε», αγαπά την πατρίδα του και, «χρημάτων κρείσσων» κι είναι ανώτερος χρημάτων.


Διότι - λέει ο Θουκυδίδης ή ο Περικλής - «ὅ γνοὺς καὶ μὴ σαφῶς διδάξας ἐν ἴσῳ καὶ εἰ μὴ ἐνεθυμήθη», εκείνος που γνωρίζει  τι πρέπει να γίνει και δεν μπορεί να τα εξηγήσει και δεν μπορεί να πείσει γι’ αυτά, είναι σαν να μην τα γνωρίζει, «ὅ τε ἔχων ἀμφότερα», δηλαδή εκείνος που ξέρει τα δέοντα και μπορεί να τα εξηγήσει, «τῇ δὲ πόλει δύσνους, οὐκ ἂν ὁμοίως τι οἰκείως φράζοι», όμως, δεν αγαπά την πατρίδα του, είναι ανώφελες αυτές οι γνώσεις του.

Ώστε πρέπει να αγαπά και την πατρίδα του.
 

«Προσόντος δὲ καὶ τοῦδε», όταν έχει κι αυτήν την αγάπη για την πατρίδα, «χρήμασι δὲ νικωμένου, τὰ ξύμπαντα τούτου ἑνὸς ἂν πωλοῖτο», όμως νικιέται από το χρήμα και το κέρδος τον παρασύρει, όλες αυτές τις ιδιότητες τις πουλεί γιά ένα μόνο πράγμα, γι’ αυτό το χρήμα.

Βλέπετε είναι... παλιές οι καταστάσεις!


Επομένως, ο σωστός πολιτικός άνδρας, για τον Περικλή, είναι, επαναλαμβάνω:

- «γνῶναι τὰ δέοντα» να γνωρίζει αυτά που πρέπει να γίνουν

- «καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα» να μπορεί να τα εξηγεί και να μπορεί να πείθει τον λαό γι’ αυτή τη γνώμη του,

- «φιλόπολίς τε καὶ χρημάτων κρείσσων» να αγαπά την πατρίδα του και να είναι ανώτερος χρημάτων.

(απομαγνητοφώνηση λ.μ.)

ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ το Β 60.5 – Β 60.7:

...«καίτοι ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίζεσθε ὃς οὐδενὸς ἥσσων οἴομαι εἶναι γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα, φιλόπολίς τε καὶ χρημάτων κρείσσων. ὅ τε γὰρ γνοὺς καὶ μὴ σαφῶς διδάξας ἐν ἴσῳ καὶ εἰ μὴ ἐνεθυμήθη· ὅ τε ἔχων ἀμφότερα, τῇ δὲ πόλει δύσνους, οὐκ ἂν ὁμοίως τι οἰκείως φράζοι· προσόντος δὲ καὶ τοῦδε, χρήμασι δὲ νικωμένου, τὰ ξύμπαντα τούτου ἑνὸς ἂν πωλοῖτο»...

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ:


«Και οργίζεσθε εναντίον ανδρός τοιούτου όπως εγώ, ο οποίος νομίζω ότι είμαι ικανώτερος από κάθε άλλον όχι μόνον να διαγνώσω τα δέοντα, αλλά και να διαφωτίσω περί αυτών τους άλλους, και επί πλέον φιλόπατρις και ανώτερος χρημάτων. [2.60.6] Διότι ο δυνάμενος να διαγνώση τα δέοντα, αλλά παραλείπει να διαφωτίση περί αυτών τους άλλους, είναι το ίδιον ως να μη αντελήφθη το πρέπον ορθώς. Όστις πάλιν έχει και τα δύο αυτά προσόντα, αλλά δεν έχει φιλοπατρίαν, δεν ημπορεί να ομιλήση με την ιδίαν αφιλοκερδή αφοσίωσιν δια το κοινόν συμφέρον. Αλλ' εάν και φιλοπατρίαν έχη, είναι όμως κατώτερος χρημάτων, τα πάντα ημπορούν να θυσιασθούν χάριν αυτών»...

Keywords
Τυχαία Θέματα