Θέμα ημερών φαίνεται να είναι η συμφωνία για Συνεργατισμό

Θέμα ημερών φαίνεται να είναι η επίτευξη συμφωνίας σε τεχνοκρατικό επίπεδο για τη διάθεση του καλού κομματιού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ).

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι συζητήσεις μεταξύ ΣΚΤ, του χρηματοοικονομικού της συμβούλου Citigroup και του Υπουργείου Οικονομικών με την Ελληνική Τράπεζα έχουν προχωρήσει σημαντικά και απομένουν μερικά τεχνικά θέματα, τα

οποία, εάν επιλυθούν, θα υπάρξει συμφωνία επί της αρχής στις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που συμμετέχουν στη διαδικασία, το χρηματοδοτικό κενό που παρατηρείτο στις συζητήσεις (η διαφορά μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ) κλείνει με τη χρήση δυο εργαλείων.

Πρώτον θα εκδοθεί ένα νέο κυβερνητικό ομόλογο, που θα καλύψει ένα μέρος της χαμηλότερης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ΣΚΤ. Όπως έγινε και με την προηγούμενη έκδοση ομολόγων ύψους €2,35 δις, έναντι του ομολόγου αυτού το κράτος θα αποκτήσει την κυριότητα περιουσιακών στοιχείων τα οποία η Ελληνική είτε δεν επιθυμεί είτε αποτιμά σε χαμηλότερη αξία.

Ταυτόχρονα, θα υλοποιηθεί ένα Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Protection Scheme) το οποίο θα καλύψει μελλοντικές απώλειες για την Ελληνική σε περίπτωση που κάποια περιουσιακά στοιχεία (δάνεια) που θα αποκτηθούν παρουσιάσουν ζημιές.

Βάσει του σχεδίου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη Βρετανία το 2009, θα επιλεγεί αριθμός δανείων τα οποία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν μελλοντικές ζημιές. Το κράτος θα εγγυηθεί την κάλυψη των ζημιών αυτών σε περίπτωση που αυτές πραγματοποιηθούν. Συνεπώς, το εργαλείο αυτό δεν επιφέρει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στο κράτος, αλλά μια δυνητική οικονομική επιβάρυνση.

Ταυτόχρονα, ο μηχανισμός αυτός προνοεί ότι οι απώλειες από την πραγματοποίηση ζημιών ορισμένων δανείων θα αντισταθμίζονται (set off) από άλλα δάνεια τα οποία τελικά αποπληρώθηκαν πλήρως και δεν παρουσίασαν τις εκτιμώμενες μελλοντικές απώλειες που υπολογίστηκαν αρχικά. Με τον τρόπο αυτό ο αντίκτυπος για το κράτος και τον φορολογούμενο θα μειωθεί στον μικρότερο δυνατό βαθμό, ενώ ταυτόχρονα, μειώνονται οι κίνδυνοι για την Ελληνική.

Η έκδοση νέου ομολόγου και η χρήση του APS θα μειώσει το ύψος των κεφαλαίων που θα χρειαστεί η Ελληνική για κεφαλαιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που θα αποκτήσει. Συναφώς, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της Ελληνικής υποχώρησαν κάτω των €300 εκατομμυρίων.

Ερωτηματικό η μετοχική βάση

Παράλληλα, οι ίδιοι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η Ελληνική Τράπεζα ακόμη να ξεκαθαρίσει τη νέα μετοχική της δομή, η οποία θα προκύψει μετά την αύξηση κεφαλαίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα συμμετέχουν τα επενδυτικά ταμεία Atlas Merchant Capital, J.C Flowers και Pimco, ενώ το ταμείο Third Point, το οποίο κατέχει 26% του μετοχικού κεφαλαίου, δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το κατά πόσον επιθυμεί να συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα