Πώς πρέπει να αντιδρούμε αν έχουμε παιδί με κλεπτομανία

Η φύση και η βαρύτητα της κλεπτομανίας διαφέρει από το παιδί στον ενήλικo διότι τα παιδιά είναι εκ φύσεως λιγότερο λογικά και περισσότερο παρορμητικά. Τα παιδιά κλέβουν για να κατακτήσουν ένα αντικείμενο, ένα σύμβολο, μια βαθύτερη ανάγκη του εαυτού. Η μοναξιά, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η πίστη ότι δεν
Keywords
Αναζητήσεις
κλεπτομανια σε παιδια, κλεπτομανία πώς αντιδρούμε
Τυχαία Θέματα