Οι Κύπριες ζουν περισσότερο-Η γυναίκα στην Κύπρο σε αριθμούς

Η Στατιστική Υπηρεσία, με την ευκαιρία του εορτασμού της διεθνούς ημέρας της γυναίκας στις 8 Μαρτίου, δημοσιεύει έκτακτο δελτίο τύπου, το οποίο παρουσιάζει επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη γυναίκα στην Κύπρο.

Στην Κύπρο διαμένουν 435.600 γυναίκες, αποτελώντας την πλειοψηφία στον συνολικό πληθυσμό με ποσοστό 51%. Οι περισσότερες γυναίκες ανήκουν στις ηλικίες 25-29 ετών (35.800).

Ο πληθυσμός

των γυναικών στην Κύπρο παρουσιάζει χαρακτηριστικά γήρανσης. Η αύξηση της προσδοκώμενης διάρκειας ζωής των γυναικών κατά τα τελευταία χρόνια αυξάνει τη διαφορά στα ποσοστά των δύο φύλων στον πληθυσμό των ηλικιωμένων, με τις γυναίκες να αποτελούν το 54% του πληθυσμού στις ηλικίες 65+. Η προσδοκώμενη διάρκεια της ζωής της στη γέννηση είναι τα 83,5 έτη σε σύγκριση με 79,8 έτη για τον άνδρα.

Όταν παντρεύεται για πρώτη φορά έχει μέση ηλικία 29,3 έτη. Αναμένεται ότι θα φέρει στον κόσμο 1,32 παιδιά (συνολικό ποσοστό γονιμότητας) και στη γέννηση του πρώτου της παιδιού έχει ως μέση ηλικία τα 29,1 έτη.

Εκπαίδευση

Το 38% των γυναικών ηλικίας 25 ετών και άνω έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 32% είναι απόφοιτες λυκείου.

Εργασία

Το 58% των γυναικών ηλικίας 15 ετών και άνω ανήκουν στο εργατικό δυναμικό. Οι γυναίκες αποτελούν το 48% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Κύπρου.

Μια στις δύο γυναίκες εργάζεται (50% των γυναικών ηλικίας 15 και άνω) και από αυτές που εργάζονται το 85% έχει πλήρη απασχόληση και το 15% έχει μερική απασχόληση. Το 8% των γυναικών ηλικίας 15 ετών και άνω είναι άνεργες. Το 46% είναι στην ανεργία για λιγότερο από 6 μήνες, το 16% είναι για 6 μέχρι 11 μήνες και το 38% είναι άνεργες για 12 μήνες και περισσότερο.

Εννέα στις δέκα εργαζόμενες γυναίκες (90%) είναι υπάλληλοι. Από αυτές το 78% έχει μόνιμη εργασία και το 22% έχει προσωρινή εργασία.

Το δημοφιλέστερο επάγγελμα ανάμεσα στις γυναίκες είναι «υπάλληλος υπηρεσιών και πωλήτριας» με ποσοστό 24%.

Κοινωνικές Συνθήκες

Η γυναίκα υπάλληλος στην Κύπρο έχει μηνιαίες απολαβές γύρω στα €1.600. Το χάσμα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι 14,0% (για το 2015).

Σχεδόν τρεις στις δέκα γυναίκες (30%) βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Περισσότερες από μια στις έξι γυναίκες (17%) έχουν εισόδημα κάτω από το σχετικό όριο της φτώχειας, περίπου μια στις δέκα (11%) ζει σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας και το 15% υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση.

Η γυναίκα στην Κύπρο καθημερινά συναντά την οικογένεια (συγγενείς) σε ποσοστό 49% (στις γυναίκες ηλικίας 16 ετών και άνω), συναντά τους φίλους σε ποσοστό 34% και έχει ενεργή συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, LinkedIn κ.α.) σε ποσοστό 41%.

Καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά κάνει χρήση του διαδικτύου το 67% των γυναικών ηλικίας 16-74 ετών. Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο διαδίκτυο είναι η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα ή υπηρεσίες με 62%, η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter, κ.λπ.) με 61% και η παρακολούθηση βίντεο από υπηρεσίες κοινής χρήσης (π.χ. YouTube) με 58%.

Η γυναίκα στην Κύπρο χρησιμοποιεί έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone) σε ποσοστό 71% και της αναλογεί ποσοστό 48% των ταξιδιών των κατοίκων της Κύπρου στο εξωτερικό.

Σε ό,τι αφορά σε παραβατική συμπεριφορά, το 5% των ενήλικων γυναικών προσάχθηκε σε δίκη και το 3% καταδικάστηκε από τα δικαστήρια. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταδικών αφορούσε τροχαία αδικήματα και μικροπαραβάσεις, ενώ για το 97% των καταδικών η ποινή που επιβλήθηκε ήταν το πρόστιμο. Η συμμετοχή των γυναικών στο σοβαρό έγκλημα είναι περιορισμένη, με μόνο το 0,06% των ενήλικων γυναικών να ενέχονται στη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων.

Ορισμοί

Συνολικό ποσοστό γονιμότητας δίνει τον αριθμό των παιδιών που θα είχε μια γυναίκα αν ακολουθούσε τα ειδικά ποσοστά γονιμότητας ενός χρόνου και επιζούσε μέχρι το τέλος της αναπαραγωγικής ηλικίας δηλαδή τα 50 χρόνια.

Εργατικό δυναμικό είναι ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων και των άνεργων ηλικίας 15 ετών και άνω.

Απασχολούμενοι είναι τα άτομα 15 ετών και άνω τα οποία κατά την εβδομάδα αναφοράς εργάστηκαν έστω και μια ώρα, καθώς επίσης και άτομα που είχαν εργασία αλλά απουσίαζαν προσωρινά από αυτή.

Άνεργοι είναι τα άτομα 15 ετών και άνω, τα οποία τηρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

• Δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία, από την οποία απουσίαζαν προσωρινά την εβδομάδα αναφοράς,
• Έψαχναν ενεργά για εργασία, δηλαδή είχαν προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες τις προηγούμενες 4 εβδομάδες για να βρουν εργασία,
• Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός 2 βδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς, ή και
• Άτομα που δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία, από την οποία απουσίαζαν προσωρινά, αλλά βρήκαν μια εργασία που θα αρχίσει σε 3 μήνες το πολύ.

Μέσες μηνιαίες απολαβές είναι οι απολαβές των υπαλλήλων που περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές πληρωμές.

Ο μέσος όρος των απολαβών υπολογίζεται, διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών, προτού αφαιρεθούν οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεωτικά ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το σύνολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις απολαβές αυτές.

Το χάσμα αμοιβών αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των αμειβόμενων ανδρών υπαλλήλων και των αμειβόμενων γυναικών υπαλλήλων ως ποσοστό των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των αμειβόμενων ανδρών υπαλλήλων.

Ο πληθυσμός αποτελείται από όλους τους αμειβόμενους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους, με εξαίρεση τη Γεωργία-Δασοκομία και την Αλιεία, τη Δημόσια Διοίκηση και την Άμυνα, την Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, τις Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών, τις Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων (σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE rev.2)

O δείκτης πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικό αποκλεισμό αντιστοιχεί στο ποσοστό πληθυσμού που είναι κάτω από το όριο της φτώχιας ή ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας ή ζει σε νοικοκυριά που έχουν σοβαρή υλική στέρηση. Κάθε άτομο υπολογίζεται μόνο μια φορά έστω και αν εμπίπτει σε πέραν του ενός δείκτη και για αυτόν τον λόγο το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών δεν δίνει το συνολικό ποσοστό.

Ποσοστό κινδύνου φτώχιας είναι το ποσοστό των ατόμων που έχουν εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας. Μετρά τη σχετική φτώχια και όχι την απόλυτη φτώχια.

Πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας είναι το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 0-59 που ζει σε νοικοκυριά, στα οποία οι ενήλικες εργάζονται λιγότερο από το 20% της συνολικής εργασίας που θα μπορούσαν να είχαν εργαστεί τον προηγούμενο χρόνο.

Με τον όρο σοβαρή υλική στέρηση εννοούμε τον πληθυσμό που στερείται λόγω οικονομικών δυσκολιών τουλάχιστο τέσσερα από τα ακόλουθα αγαθά και υπηρεσίες:

1. καθυστέρηση στην αποπληρωμή πάγιων λογαριασμών (ρεύμα, νερό κ.λπ.), ενοίκιο ή δόσεις δανείων κύριας κατοικίας ή δόσεις άλλων δανείων
2. οικονομική αδυναμία για πληρωμή μιας εβδομάδας διακοπών

3. οικονομική αδυναμία στην αντιμετώπιση έκτακτων αλλά αναγκαίων δαπανών
4. οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση
5. οικονομική αδυναμία για διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι (ή ισοδύναμο χορτοφαγικό γεύμα)

6. οικονομική αδυναμία να διαθέτουν αυτοκίνητο
7. οικονομική αδυναμία να διαθέτουν τηλέφωνο
8. οικονομική αδυναμία να διαθέτουν έγχρωμη τηλεόραση
9. οικονομική αδυναμία να διαθέτουν πλυντήριο ρούχων.

Ο όρος Σοβαρό έγκλημα πηγάζει από τη σχετική ταξινόμηση των αδικημάτων από την Αστυνομία, σύμφωνα με τη σοβαρότητά τους και την ποινή που προβλέπει η νομοθεσία.

Πηγές

Δημογραφία: δημογραφικά στοιχεία για το τέλος του 2015.

Εκπαίδευση: έρευνα εργατικού δυναμικού για το 3ο τρίμηνο του 2016.

Εργασία: έρευνα εργατικού δυναμικού για το 3ο τρίμηνο του 2016.

Κοινωνικές Συνθήκες

• Απολαβές: μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2016
• Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού: έρευνα εισοδημάτων και συνθηκών διαβίωσης για το έτος 2015
Συμμετοχή των γυναικών σε κοινωνικές δραστηριότητες: έρευνα εισοδημάτων και συνθηκών διαβίωσης για το έτος 2015

• Χρήση του διαδικτύου: έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Νοικοκυριά για το έτος 2016
• Χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου: έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Νοικοκυριά για το έτος 2016
• Ταξίδια των κατοίκων της Κύπρου στο εξωτερικό: έρευνα ταξιδιωτών για το έτος 2016
• Εγκληματολογικές στατιστικές: στατιστικές δικαστηρίων και αστυνομίας για το έτος 2015.

Keywords
Τυχαία Θέματα