Λίστα των 100 μεγαλύτερων οφειλετών

Τη ζήτησε η Επιτροπή Ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών
Οφείλουν στον Φόρο Εισοδήματος, στον ΦΠΑ και τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις δύο δισεκατομμύρια ευρώ

Με ομόφωνη εισήγηση - πρόταση τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου ζήτησαν, χθες, από το Υπουργείο Οικονομικών την επικαιροποιημένη λίστα των ονομάτων των εκατό μεγαλύτερων οφειλετών προς το Δημόσιο, που έχουν καθυστερημένες οφειλές προς τον Φόρο Εισοδήματος, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Όπως αναφέρεται στη

Δημοσιονομική Έκθεση για το 2014, η οποία συζητήθηκε χθες στην Επιτροπή Ελέγχου, άτομα κι επιχειρήσεις οφείλουν δύο δισεκατομμύρια ευρώ στην Εφορία. Σύμφωνα με την έκθεση, πολίτες οφείλουν στον ΦΠΑ ποσό €436 εκ. και άλλο €1,2 δισ. σε άλλους φόρους.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ζήτησαν επίσης από το Υπουργείο Οικονομικών και τους καταλόγους όλων των χορηγιών, από συγκεκριμένο ποσό και άνω, που δόθηκαν σε φορείς ή σε άλλους ιδιώτες που αφορούν το κάθε Υπουργείο χωριστά, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε τη διεκπεραίωση του ζητήματος εντός ενός μηνός.

Πλεόνασμα μετά από πέντε χρόνια
Στη Δημοσιονομική Έκθεση 2014 καταγράφεται για πρώτη φορά μετά από πέντε έτη πλεόνασμα από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες, που προέκυψε από οικονομικές πράξεις, οι οποίες έγιναν το 2014, με το πόσο να ανέρχεται σε 488 εκατομμύρια.

Σε δηλώσεις του, μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την οποία συζητήθηκε η Δημοσιονομική Έκθεση 2014, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γεωργίου αναφέρθηκε στις δράσεις, που προωθούνται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, για τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, λέγοντας πως «στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας στον δημόσιο τομέα, το Γενικό Λογιστήριο προχωρεί στην εφαρμογή του Νόμου περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, που τέθηκε σε ισχύ από 28/03/2014 και ο οποίος περιέχει αριθμό προνοιών, που αφορούν τη δημοσιοποίηση στοιχείων από τον Γενικό Λογιστή, οι οποίες τίθενται για πρώτη φορά σε εφαρμογή για στοιχεία που αφορούν το έτος 2014».

Και διαγραφές
Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργίου είπε πως «ο νόμος περιέχει πρόνοιες για δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τις διαγραφές μη εισπράξιμων δημόσιων χρημάτων, αξιών και υλικών, πέραν των 1000 ευρώ, που διενεργήθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή Διαγραφών, τις οικονομικές συναλλαγές των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων, περιλαμβανομένων και των χορηγιών και κατά χάριν δωρεών, που παραχωρήθηκαν και τους χρεώστες (οφειλέτες καθυστερημένων εσόδων) των οικονομικών φορέων και των ειδικεύσεων ταμείων, για οφειλές που εκκρεμούν πέραν των 12 μηνών».

Πώς προέκυψε το πλεόνασμα
Αναφερόμενος στη Δημοσιονομική Έκθεση 2014, ο κ. Γεωργίου είπε ότι «για πρώτη φορά τα τελευταία πέντε έτη, οι εισπράξεις από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ξεπέρασαν τις πληρωμές για λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες», προσθέτοντας πως «το πλεόνασμα από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες, που προέκυψε από οικονομικές πράξεις που έγιναν το 2014, ανήλθε σε 488 εκατομμύρια».

«Η μετατροπή του ελλείμματος από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες του 2013 σε πλεόνασμα για το έτος 2014 προκύπτει κυρίως λόγω μειωμένων αποζημιώσεων και εξόδων αγωγών, που αφορούν κυρίως την αποζημίωση ύψους 299 εκ., που δόθηκε το 2013 προς τα ταμεία προνοίας, που υπέστησαν απομείωση των τραπεζικών τους καταθέσεων, μειωμένων κοινωνικών παροχών και αυξημένων εσόδων από έμμεσους φόρους, ενώ επηρεάζονται αντίστροφα από αυξημένες δαπάνες για έργα υποδομής», είπε.

Σημείωσε πως στα άλλα έσοδα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έσοδα από προσφορά υπηρεσιών και πώληση αγαθών 252 εκ., χορηγίες που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 125 εκ., μέρισμα από την Κεντρική Τράπεζα 181 εκ. και δικαιώματα διαχείρισης αερολιμένων 40 εκ.

Επίσης, είπε πως κατά το 2014 λήφθηκαν μερίσματα ύψους 56 εκ. από οργανισμούς δημοσίου δικαίου, δηλαδή από τη CYTA 31 εκ. και την Αρχή Λιμένων Κύπρου 25 εκ.

ΑΚΕΛ: Δεν οδηγεί στην ανάπτυξη
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Σταύρος Ευαγόρου, είπε ότι η Κυβέρνηση, δυστυχώς, στο πλαίσιο της πολιτικής για λιτότητα, ακολουθεί την πεπατημένη, ένας δρόμος ο οποίος είναι αδιέξοδος και δεν οδηγεί στην ανάπτυξη.
«Όταν μια χώρα», είπε, «βρίσκεται σε ύφεση παρατεταμένη για μερικά χρόνια, ενισχύει την ανάπτυξη -όπως ενισχύει και το κοινωνικό κράτος- το οποίο ο κόσμος έχει ανάγκη. Στη δική μας την περίπτωση γράφουμε μεν πλεόνασμα, αλλά σε βάρος από τη μια της ανάπτυξης και σε βάρος του κόσμου, αφού μειώνονται οι κοινωνικές δαπάνες από την άλλη».

Ο κ. Ευαγόρου σχολίασε τις μεγάλες οφειλές του κράτους προς τον κόσμο, λέγοντας πως «οφείλονται 408 εκ. για απαλλοτριώσεις».
Ωστόσο, χαιρέτισε το γεγονός ότι έχει καταρτιστεί Επιτροπή Διαχείρισης, με στόχο είτε συμψηφισμό χρεών του κράτους με χρέη των πολιτών, που τους έχει απαλλοτριωθεί ακίνητο είτε να επιστραφούν τα ακίνητα εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από το κράτος.

Επίσης, πρόσθεσε πως είναι ανάγκη να επιστραφεί το ποσό των 117 εκ. που οφείλει ο ΦΠΑ σε πολίτες, σε εταιρείες και στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.

Για τον κατάλογο των 100 μεγαλύτερων οφειλετών ο κ. Ευαγόρου είπε: «Ποιοι είναι οι εκατόν που χρωστούν στον ΦΠΑ; Τη φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας, τον Φόρο Εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων; Κατ' επέκτασιν εκεί θα το ελέγξουμε καλύτερα ή θα μπορεί να ασκήσει καλύτερο έλεγχο και η Βουλή».

Keywords
Τυχαία Θέματα