Επίσημη Αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από τον ΔΟΑΤΑΠ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο και το μοναδικό ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου που πέτυχε να εγκριθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) ως ομοταγές και ισότιμο προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ως γνωστό ο...
Keywords
Τυχαία Θέματα