Έκθεση ΗΠΑ για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο

Αναγνωρίζει τις ενέργειες των κυπριακών Αρχών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, παρά ταύτα εκφράζει ανησυχίες.

Ένα προς ένα απαριθμούν οι αμερικανικές Αρχές τα μέτρα που λαμβάνονται στην Κύπρο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σημειώνει την συνεχή αναβάθμιση του θεσμοθετημένου νομικού πλαισίου της Κύπρου.

Αναφέρεται

στην οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τις εταιρείες κέλυφος, η οποία όπως επισημαίνεται οδήγησε τις τράπεζες να κλείσουν μη συμβατούς λογαριασμούς πελατών τους.

Σύμφωνα με την έκθεση:

- Το τραπεζικό σύστημα είναι ευάλωτο σε περιπτώσεις ξεπλύματος από εγχώριες και διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα αν και έσοδα που δημιουργούνται στο εξωτερικό δημιουργούν μεγαλύτερους κινδύνους.

- Κάποια νομικά και λογιστικά γραφεία στην Κύπρο συνέβαλαν στηn δημιουργία εταιρικών δομών, που καλύπτουν την ταυτότητα των τελικών δικαιούχων.

Αναφορά γίνεται εμμέσως πλην σαφώς και στην αποτελεσματικότητα των κυπριακών Αρχών.

Το 2016 καταδίκασαν 28 άτομα για εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το 2017 33 πρόσωπα, σύμφωνα πάντα με την έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Keywords
Τυχαία Θέματα