Δεν βλέπει πρόοδο κατά της διαφθοράς στη Ρωσία η GRECO

Δημοσιεύοντας σήμερα, την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης των μέτρων που έλαβαν οι Ρωσικές αρχές, για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τη διαφάνεια στην χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), εκφράζει την λύπη της ,για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος.

Η GRECO σημειώνει με ανησυχία ότι επτά χρόνια μετά την υποβολή των συστάσεων για τις κατηγορίες, η Κρατική Δούμα δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το σχέδιο ομοσπονδιακού νόμου για την αντιμετώπιση των εκκρεμών συστάσεων για την ποινικοποίηση της

διαφθοράς και ο Ποινικός Κώδικας δεν έχει τροποποιηθεί.

Η GRECO προτρέπει τις αρχές να διασφαλίσουν ότι η νομοθετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέρηση.

Όσον αφορά τις συστάσεις για τη διαφάνεια της πολιτικής χρηματοδότησης, η GRECO εκφράζει την ικανοποίησή της, για το γεγονός ότι έχουν ληφθεί συνολικά ορισμένα μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας, όπως οι τροποποιήσεις στον ομοσπονδιακό νόμο «για τα πολιτικά κόμματα», ο ομοσπονδιακός νόμος «για τις βασικές εγγυήσεις των εκλογικών δικαιωμάτων το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοψηφίσματα πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας "και τη μεταρρύθμιση του Κώδικα Διοικητικών Αδικημάτων.

 Συμπερασματικά, η GRECO επισημαίνει ότι επτά χρόνια μετά την έγκριση της έκθεσης αξιολόγησης, η Ρωσική Ομοσπονδία έχει εφαρμόσει ικανοποιητικά 12 από τις 21 συστάσεις.

Με την έκθεση αυτή, η GRECO τερματίζει τη διαδικασία παρακολούθησης στο πλαίσιο του τρίτου γύρου που εστιάζεται στις κατηγορίες και τη διαφάνεια της πολιτικής χρηματοδότησης όσον αφορά τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ωστόσο, ενόψει των εκκρεμών συστάσεων, η GRECO καλεί τις ρωσικές αρχές να ενημερώσουν το όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μελλοντική πρόοδο στην εφαρμογή τους.

Keywords
Τυχαία Θέματα