Χριστοδουλίδης: Σύνδεση Έρευνας και Κανοτομίας με την παραγωγή

Την ανάγκη σύνδεσης του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας με την παραγωγή και εμπορία προϊόντων υπογράμμισε ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας, ΚΣΕΕΚ.  Η αντιπροσωπεία του ΚΣΕΕΚ παρουσίασε στον κ. Χριστοδουλίδη τους σκοπούς, τις επιδιώξεις, τις προοπτικές, την συμβολή του συνδέσμου, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη του.

Ο κ. Χριστοδουλίδης έγινε κοινωνός των μεγάλων προοπτικών για τη μεταφορά τεχνογνωσίας

στην χώρα μας σε αρκετούς τομείς, αλλά και για τη συμμετοχή των εταιρειών στην παραγωγή, ή/και συμπαραγωγή προϊόντων, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία.  Είναι ενδεικτικό ότι 30 Κυπριακές εταιρείες μέλη του ΚΣΕΕΚ ασχολούνται με την καινοτόμα αμυντική βιομηχανία από το 2019, έχοντας δημιουργήσει υποδομές ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και  έχοντας συμμετέχει σε17 συμβόλαια για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς Ευρωπαϊκών αμυντικών προϊόντων, ύψους 172,5 εκ. ευρώ. 

Ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε ένθερμα την αναγκαιότητα ανάπτυξης συνεργασιών των ξένων προμηθευτών αμυντικών συστημάτων, ή την αναβάθμισή τους, με την τοπική βιομηχανία, είτε με τη μορφή προγραμμάτων βιομηχανικής συνεργασίας, είτε με τη μορφή προγραμμάτων Ασφάλειας Εφοδιασμού και Πληροφοριών.  Ο θεσμός αυτός των Προγραμμάτων εφαρμόζεται από δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και πολύ ανεπτυγμένων τεχνολογικά χωρών, όπως ο Καναδάς, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία, η Αυστραλία, η Δανία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, το Ισραήλ, ακόμα και η Τουρκία. 

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να αναδειχθούν σε ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης των δυνατοτήτων της Κυριακής Αμυντικής Βιομηχανίας, αλλά και της διατήρησης και βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς. Παράλληλα, μέσω του θεσμού αυτού, μπορεί να επιτευχθεί η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, για να ενισχυθεί η αυτάρκεια μέσω της εγχώριας παραγωγής.

Η σύναψη συμφωνιών τύπου Ασφάλειας Εφοδιασμού και Τεχνολογίας θα έχει ευεργητικά αποτελέσματα για την Κυπριακή οικονομία, μεταξύ των οποίων:
Ανάπτυξη των δυνατοτήτων της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας με την παροχή υλικών/ή και υπηρεσιών και μέσω συμπαραγωγών και διείσδυση στις διεθνείς αγορές.

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της χώρας μας.

• Επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και ισχυροποίηση των εγχώριων βιομηχανιών.

• Βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής έρευνας και ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας.

• Ανάπτυξη τεχνολογιών διττής χρήσης με προφανή οφέλη για την τεχνολογική υποδομή της χώρας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης και αξιοποίησης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα λειτουργεί και ως συμβουλευτικό όργανο του Προέδρου της Δημοκρατίας.  Συμφώνησε επίσης με τη δημιουργία Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας, για τη διασφάλιση της εγχώριας παραγωγής και ανάπτυξης της οικονομίας.

Ο Σύνδεσμος έχει 45 εταιρείες-μέλη, με υποδομές έρευνας ύψους άνω των 30 εκ. ευρώ και περισσότερα από 500 εκ. έσοδα μέχρι σήμερα για την Κυπριακή οικονομία.  Τα μέλη του εργοδοτούν πέραν των 500 υπαλλήλων, με το 20% να έχουν διδακτορικό, το 70% μεταπτυχιακό και το 10% πρώτο πτυχίο. 

Keywords
Τυχαία Θέματα