Απαντήσεις στην Ερευν. Επιτροπή έδωσε το γραφείο Αρετή Χαριδήμου&Συνεργάτες

Τη θέση ότι ως πάροχοι προσαρμόστηκαν στα κριτήρια που έθετε η Κυπριακή Δημοκρατία για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, ότι ασκούσαν τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας για τους πελάτες τους και ότι ουδέποτε συνεργάστηκαν με οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο αιτήσεις πολιτογραφήσεων, εξέφρασε ο δικηγόρος Σωκράτης Έλληνας, συνεταίρος στο δικηγορικό γραφείο Αρετή Χαριδήμου &Συνεργάτες ΔΕΠΕ, ενώπιον της Ερευνητική Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις.


Όπως ανέφερε, το γραφείο του διαχειρίστηκε γύρω στις 176 υποθέσεις πολιτογραφήσεων, κάποιες από τις οποίες εκκρεμούν.

Απαντώντας

σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, ανέφερε ότι το γραφείο του αρχικά άντλησε ενδιαφέρον από το υφιστάμενο πελατολόγιό του, ενώ αν επρόκειτο για νέους πελάτες έπρεπε να περάσουν από της διαδικασία ελέγχου δέουσας επιμέλειας.

Αναφερόμενος στην αίτηση Μ 127 που έπρεπε να συμπληρωθεί για την πολιτογράφηση ανέφερε ότι η αίτηση αυτή δεν δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων, αλλά δημιουργήθηκε το 1969. Ερωτηθείς για την ανάγκη να υπογράψουν τρεις εγγυητές για να επιβεβαιώσουν τον καλό χαρακτήρα του αιτητή, είπε ότι αν ο επενδυτής είχε γνωστούς στην Κύπρο, υπέγραφαν οι γνωστοί του. Σε διαφορετική περίπτωση, είπε, θα μπορούσε να ήταν και λειτουργοί του δικηγορικού γραφείου, ή ο λογιστής τους.

Πρόσθεσε ότι πολλές φορές πήγαιναν αιτήσεις από άλλους παρόχους και δεν είχαν καν εγγυητές, αφού το ΥΠΕΣ δεν το θεωρούσε κριτήριο. Μπορεί κάτι τέτοιο όπως είπε να ήταν παράτυπο, αλλά η ανοχή του ΥΠΕΣ έδωσε το μήνυμα στους παρόχους ότι μπορούσε να γίνεται. Επίσης ανέφερε ότι η αίτηση είχε και άλλα πεδία που δεν εφαρμόζονταν.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι υπέδειξαν στο ΥΠΕΣ ότι αυτή η αίτηση δεν αφορούσε το ΚΕΠ, αλλά αφορούσε άλλες πολιτογραφήσεις, δεν ήταν η πρέπουσα και ότι ήταν κάτι που απασχολούσε τους παρόχους. Αυτό όπως είπε έγινε γύρω στο 2012-13. Σε παρατήρηση του Προέδρου της Επιτροπής ότι υπήρχε πρόνοια ότι απαγορευόταν να είναι εγγυητές δικηγόροι του επενδυτή, είπε ότι αυτά τα στοιχεία τα θεωρούσε επουσιώδη το Υπουργείου Εσωτερικών.

Όσον αφορά την πιστοποίηση του καλού χαρακτήρα των επενδυτών, ανέφερε ότι αυτό γινόταν από τα λευκά ποινικά μητρώα και από τους ελέγχους που γίνονταν από ένα αρμόδιο τμήμα της Αστυνομίας. Πρόσθεσε ότι υπήρξε περίπτωση που εντοπίστηκαν υποθέσεις από αυτό το τμήμα της Αστυνομίας και δεν προωθήθηκαν οι αιτήσεις. Αυτές οι υποθέσεις όπως είπε, δεν εντοπίστηκαν από το σύστημα world-check που χρησιμοποιήθηκε από το δικηγορικό γραφείο για τον έλεγχο πελατών.

Όσον αφορά τη συνεργασία του γραφείου με άλλους παρόχους είπε ότι αυτή ήταν στο πλαίσιο ομαδικών αιτήσεων, ενώ κατηγορηματικά δήλωσε ότι ουδέποτε συνεργάστηκαν με πολιτικό πρόσωπο για αίτηση πολιτογράφησης.

Όσον αφορά την προώθηση συλλογικών αιτήσεων που προέβαιναν σε άσχετες μεταξύ τους επενδύσεις ώστε να επωφελούνται έκπτωσης στο ποσό που έπρεπε να επενδύσουν οι αιτητές, ο κ. Έλληνας απαντώντας σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, είπε ότι παρόλο που ο τίτλος του κανονισμού αναφερόταν σε συλλογική επένδυση είχε δοθεί διαφορετική ερμηνεία στο περιεχόμενο του κανονισμού, μετά από διευκρινιστικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών το 2014. 

Ερωτηθείς για τον έλεγχο που γίνεται από το γραφείο του αναφορικά με το νόμο κατά του ξεπλύματος χρήματος, ανέφερε ότι ασκούσαν και ασκούν έλεγχο για όλους τους πελάτες τους.

Ερωτηθείς από το μέλος της Επιτροπής Κυριάκο Κυριάκου για περίπτωση οικοκυράς που υπέβαλε αίτηση και ο σύζυγος της οποίας διερευνάται από την Αστυνομία Κύπρου για υποθέσεις απάτης, πλαστογραφίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανέφερε ότι είναι εις γνώσιν τους αφού είναι ακόμα πελάτης τους και επίσης γνωρίζουν ότι πολλές αιτήσεις και αγωγές εναντίον του έχουν απορριφθεί από τα δικαστήρια.  Πρόσθεσε ότι το γραφείο του δεν έχει προβεί σε εκπροσώπηση και ενέργειες που δημιουργούν την παραμικρή υπόνοια για ξέπλυμα χρήματος.

Όσον αφορά τους ελέγχους που γίνονται στο γραφείο τους είπε, ότι έγιναν δύο έλεγχοι από τον δικηγορικό σύλλογο και τους επιδόθηκε κατά το 2019 κατηγορητήριο με 45 κατηγορίες για 15 πολιτογραφήσεις και έχουν απαντηθεί όλες με τεκμήρια που είναι στην κατοχή του δικηγορικού συλλόγου εδώ και μήνες. Πρόσθεσε ότι κατά τη γνώμη του δεν αφορούσαν ξέπλυμα ή παράνομη πολιτογράφηση κάποιου που δεν δικαιούτο πολιτογράφηση.

Ερωτηθείς κατά πόσο άσκησαν πιέσεις για προώθηση αιτήσεων του γραφείου του σε Υπουργεία, είπε ότι αυτό που έκαναν ήταν να ρωτούν λειτουργούς σε ποιο στάδιο βρίσκονται αιτήσεις που ήθελαν να προωθήσουν, αλλά δεν έχουν υπάρξει παρεμβάσεις που μπορεί να ενέχουν ποινικό αδίκημα.

Σε επισήμανση του μέλους της Επιτροπής Δήμητρας Καλογήρου ότι ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης τους ανέφερε ότι είχε πιέσεις και υπήρχαν ύποπτες υποθέσεις που το γραφείο του έφερνε στο Υπουργείο, ο κ. Έλληνας είπε ότι δεν γνωρίζει τον κ. Πετρίδη και δεν είχαν επαφές μαζί του.

Ανέφερε ότι επί ημερών του κ. Πετρίδη είχε απορριφθεί μια αίτησή τους και ενημέρωσαν την πελάτισσα τους ότι δεν μπορούν να την εκπροσωπήσουν. Πρόσθεσε ωστόσο ότι άλλο είναι η απόρριψη μιας αίτηση και άλλο να λέγεται ότι άσκησε πιέσεις για να προωθηθούν αιτήσεις.

Ανέφερε ακόμα ότι ζητήθηκε μια συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για ομαδικές αιτήσεις, αλλά αυτό δεν ήταν επί των ημερών του κ. Πετρίδη. 

Όσον αφορά τις εισπράξεις του γραφείου του από το ΚΕΠ, ανέφερε ότι τα έδωσαν πρόσφατα στο ΦΠΑ και δεν είναι τόσα πολλά τα έσοδα ώστε να μιλούμε για «χρυσά διαβατήρια» των δικηγόρων. Η χρέωση είπε ήταν από 10 μέχρι 50 χιλιάδες ευρώ στον κάθε επενδυτή, ενώ απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι ουδέποτε έχουν πάρει έστω και ένα ευρώ προμήθεια από οποιονδήποτε.

Όσον αφορά ανάκληση πολιτογράφησής που σχετίζεται με το γραφείο τους και αναφέρεται στο ενδιάμεσο πόρισμα της Επιτροπής, αφού δεν υποβλήθηκε το progress report, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πολιτογράφηση έγινε τον Δεκέμβρη του 2019 και δεν πρόλαβαν να υποβάλουν το progress report για το 2020.

Στην καταληκτική του δήλωση, ο κ. Έλληνας δήλωσε ότι το ΚΕΠ ήταν ένα πρόγραμμα που εκπόνησε η ΚΔ ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και οι πάροχοι προσαρμόστηκαν σε αυτό και στα κριτήρια.

Παράλληλα σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι σέβεται το ρόλο και την αποστολή της Ερευνητικής Επιτροπής και θα πρέπει να εξεταστούν οι αδυναμίες του ΚΕΠ που οδήγησαν στο να κατέχουν το διαβατήριο του κράτους διεθνείς εγκληματίες.

Ανέφερε ότι κατά την άποψη του θα πρέπει να δουν την ουσία και να σταματήσει ο συνεχιζόμενος διασυρμός του κράτους με επουσιώδη ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν. Το σημαντικό είπε, είναι να εξεταστεί ποιοι πολιτογραφήθηκαν, που δεν θα έπρεπε να είχαν πολιτογραφηθεί, για ποιους βρέθηκαν κάποια ευρήματα και γιατί έχουν πολιτογραφηθεί αφού βρέθηκαν αυτά τα ευρήματα κατά την εξέταση της αίτησής τους.

Κάλεσε όλους τους παρόχους να συνδράμουν στο έργο της Επιτροπής για να κλείσει αυτή η ανοικτή πληγή για την Δημοκρατία και το διαβατήριό της.

Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι τα πράγματα θα ήταν ίσως διαφορετικά να ασκείτο ένα είδος προέλεγχου στους επενδυτές πριν επενδύσουν στην Κύπρο, για να μην δημιουργούν γύρω από το όνομά τους και την επένδυσή τους συμφέροντα ντόπιων που μπορεί να επιχειρήσουν να παρέμβουν για να προωθηθούν οι αιτήσεις τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα
Απαντήσεις, Ερευν, Επιτροπή, Αρετή ΧαριδήμουampampΣυνεργάτες,apantiseis, erevn, epitropi, areti charidimouampampsynergates