Άνοδος για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο στον Δείκτη Τιμών Κατοικιών

Άνοδο 0,6% παρουσίασε σε τριμηνιαία βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταρτίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών έφτασε στις 75,0 μονάδες από 74,6 μονάδες το 4ο τρίμηνο του προηγούμενους έτους.

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) παρουσιάζει συνεχή ανάκαμψη από το τρίτο τρίμηνο

του 2016, αναφέρει η ΚΤΚ.

Σε ετήσια βάση (1ο τρίμηνο 2017) ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών παρουσίασε αύξηση 1,8%.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΚΤΚ, ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων και ο δείκτης τιμών οικιών, σημείωσαν τριμηνιαία αύξηση, 0,9% και 0,4%, αντίστοιχα.

Ανά επαρχία, όλοι οι επιμέρους δείκτες τιμών κατοικιών κατέγραψαν αύξηση με εξαίρεση την επαρχία Λάρνακας, η οποία κατέγραψε οριακή μείωση 0,1%.

«H ανάκαμψη του τομέα των ακινήτων αναμένεται να συνεχισθεί και τα επόμενα τρίμηνα», αναφέρει η ΚΤΚ και συμπληρώνει πως αυτό διαφαίνεται από σχετικούς δείκτες της οικονομίας που συνεχίζουν να παρουσιάζουν θετική πορεία και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Σημειώνει, εξάλλου, πως τα πωλητήρια έγγραφα και οι άδειες οικοδομής συνέχισαν να καταγράφουν αυξήσεις και το πρώτο τρίμηνο του 2018, παρά την επιβολή ΦΠΑ στις πωλήσεις οικοπέδων που έχει εφαρμοστεί από το 2018.

Σε ετήσια βάση τόσο οι τιμές διαμερισμάτων όσο και οικιών κατέγραψαν ετήσια αύξηση κατά το υπό εξέταση τρίμηνο, 4% και 1%, αντίστοιχα.

Πρώτη η Αμμόχωστος

Σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών κατοικιών σημείωσε αύξηση κατά 1,6% στην Αμμόχωστο, 0,8% στη Λεμεσό, 0,6% σε Λευκωσία και Πάφο, ενώ στη Λάρνακα σημειώθηκε 0,1% μείωση.

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στον γενικό δείκτη τιμών κατοικιών ανά επαρχία, καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, η πιο μεγάλη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στην Αμμόχωστο και ήταν της τάξης του 2,9%.

Στη Λεμεσό καταγράφηκε αύξηση 2,7%, στην Πάφο 2%, στη Λευκωσία 1,2% και στη Λάρνακα 1,1%.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι τιμές διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην Πάφο (2,6%) και τη μεγαλύτερη μείωση στη Λάρνακα (1,4%).

Στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Αμμοχώστου κατέγραψαν τριμηνιαία αύξηση 0,7% 2% και 0,6%, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις τιμές οικιών, όλες οι επαρχίες κατέγραψαν τριμηνιαία αύξηση, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην επαρχία Αμμοχώστου (1,8%).

Οι υπόλοιπες επαρχίες σημείωσαν αυξήσεις ως ακολούθως:

Λευκωσία 0,5%,

Λεμεσός 0,3%

Λάρνακα 0,2%

Πάφος 0,1%.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες με εξαίρεση την επαρχία Λάρνακας, η οποία σημείωσε μείωση 1%.

Στην επαρχία Λευκωσίας οι τιμές διαμερισμάτων σημείωσαν ετήσια αύξηση 3,8%, στη Λεμεσό 6,9%, στην Πάφο 4,7% και στην Αμμόχωστο 0,2%.

Δεν συνυπολογίζονται οι πωλήσεις υπερπολυτελών κατοικιών για σκοπούς απόκτησης διαβατηρίου

Στην επαρχία Λεμεσού τα πέντε τελευταία τρίμηνα διαφαίνεται μια σημαντική ανάκαμψη των τιμών ακινήτων, ειδικά τα διαμερίσματα.

Σε αυτό το σημείο, η ΚΤΚ σημειώνει πως οι πωλήσεις υπερπολυτελών κατοικιών οι οποίες γίνονται για σκοπούς απόκτησης διαβατηρίου, δεν χρηματοδοτούνται από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα για την κατασκευή των δεικτών της ΚΤΚ.

«Παρ’ όλα αυτά, οι πωλήσεις αυτές φαίνεται να έχουν έμμεση επίδραση στην αγορά, στην οποία μπορεί να αποδοθεί και η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των τιμών κατοικιών (και ειδικά διαμερισμάτων), ιδιαίτερα στην επαρχία Λεμεσού», αναφέρεται.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές οικιών σημείωσαν αύξηση ή σταθεροποίηση σε όλες τις επαρχίες, με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται στην επαρχία Αμμοχώστου (3,9%). Στην επαρχία Λευκωσίας οι τιμές παρέμειναν σταθερές, ενώ στην επαρχία Λεμεσού αυξήθηκαν κατά 1,2%, στη Λάρνακα κατά 1,4% και στην Πάφο κατά 1,2%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα