Ανακοίνωση για τις εξετάσεις για πρόσληψη σε Αστυνομία και Πυροσβεστική

Υπενθυμίζεται ότι η γραπτή εξέταση για πλήρωση των 256 κενών θέσεων, εκ των οποίων οι 200 αφορούν την Αστυνομία και οι 56 την Πυροσβεστική Υπηρεσία που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22.03.2019, με αρ. προκήρυξης 5186 και αρ. γνωστοποίησης 211, θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, 2019 και ώρα 08:00 στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, αναφέρει ανακοίνωση

Τόσο για την ημερομηνία διεξαγωγής της Εξέτασης όσο και για την ύλη της γραπτής εξέτασης σε γενικές γραμμές, έχει γίνει σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 26.07.2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη της εξέτασης υπάρχουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Αστυνομίας στη διεύθυνση www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com ή στο Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας.

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν παρέλαβαν επιστολή σε σχέση με το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθίσουν, καθώς και για άλλες χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τη γραπτή εξέταση, καλούνται να επικοινωνήσουν το συντομότερο, με το Γραφείο Προσλήψεων στα τηλέφωνα 22808236, 22808483 και 22808247.

Keywords
Τυχαία Θέματα