Ππρώτη συνεδρίαση για το «Μέτωπο Ανάπτυξης»

Αμέσως μετά την ορκωμοσία του πρώτου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ο συνδυασμός «Μέτωπο Ανάπτυξης» του Μάρκου Μπόλαρη συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση (Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010) στα γραφεία της παράταξης (Θεσσαλονίκη, Συγγρού 10 & Βαλαωρίτου).
Συζητήθηκαν θέματα οργανωτικής και διοικητικής υποστήριξης της λειτουργίας της παράταξης και του συνδυασμού, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα της νέας αρχιτεκτονικής του νόμου «Καλλικράτης», με βάση και τη σχετική εμπειρία αντίστοιχων ευρωπαϊκών παραδειγμάτων.
Κρίθηκε αναγκαία η θεσμοθέτηση της διοικητικής υποστήριξης του ρόλου της
αντιπολίτευσης με πληρότητα και επάρκεια, καθώς και η φυσική παρουσία της, με την απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη, σ’ όλες τις περιφερειακές ενότητες στα επτά πρώην νομαρχιακά διαμερίσματα.
Κρίθηκε αναγκαία η κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων σ’ όλους τους περιφερειακούς συμβούλους του συνδυασμού για το συστηματικό έλεγχο των δράσεων της συμπολίτευσης της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
Keywords
Τυχαία Θέματα