Με ποια κριτήρια θα γίνει η αξιολόγηση στο Δημόσιο

12:52 13/1/2012 - Πηγή: 24wro
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υπαλλήλων θα διαμορφωθούν...
μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου από την ομάδα στελεχών του γαλλικού κράτους η οποία παρέχει τεχνική βοήθεια στην ελληνική κυβέρνηση.Χωρίς να παραβλέπεται το εκπαιδευτικό επίπεδο των υπαλλήλων, θα δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων που κατέχουν, στον βαθμό συνεργασίας που επιδεικνύουν με τους συναδέλφους τους, στη σχέση που διαμορφώνουν με τους πολίτες, στη δυνατότητα επίτευξης προσδιορισμένων στόχων κ.τ.λ.
Keywords
Τυχαία Θέματα