Αλλάζουν οι όροι δόμησης στα νησιά

20:40 20/2/2011 - Πηγή: 24wro
Το υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζεται να αλλάξει τους όρους δόμησης στο σύνολο των... ελληνικών νησιών και για αυτό το λόγο ετοίμασε ένα κείμενο ρυθμίσεων, που θα αφορά τις κατοικίες αλλά και τα καταστήματα σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα, εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν ήδη τεθεί αυστηρότεροι περιορισμοί. (όπως για παράδειγμα τα νησιά που διέπονται από ειδικά προεδρικά διατάγματα)...

Το κείμενο αυτό βρίσκεται υπό επεξεργασία και το περιεχόμενό του έχει τεθεί ατύπως υπόψη του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να
ενισχυθεί από συνταγματικής άποψης. Έτσι, η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση θα μειωθεί από τα 200 τ.μ στα 150 τ.μ, όπως ισχύει ήδη σήμερα στα 24 νησιά που διέπονται από ειδικά διατάγματα (λ.χ. Κύθνος, Σέριφος). Στόχος είναι να ανεγείρονται κτίρια που θα βρίσκονται πιο κοντά στην κλίμακα των νησιών.

Η ελάχιστη αρτιότητα θα αυξηθεί με παράλληλη κατάργηση των παρεκκλίσεων. Ως αντιστάθμισμα θα δίνεται η δυνατότητα συνένωσης μικρών οικοπέδων, ώστε να δημιουργ
Keywords
Τυχαία Θέματα