Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Του Γ.Γάκη
" Εδώ ( δηλ. στήν Περσία ) , ο Καλανός ( δηλ. ο Ινδός Γυμνοσοφιστής πού πείστηκε από τόν Ταξίλη νά ακολουθήσει τόν Αλέξανδρο. Οι Γυμνοσοφιστές ζούσαν ασκητική ζωή μέσα στή φύση ) αρρώστησε γιά λίγες μέρες μέ πόνους στήν κοιλιά καί ζήτησε να ανάψουν γι` αυτόν φωτιά . ( Πρόκειται γιά τόν παράξενο γιά τά Ελληνικά ήθη εκούσιο θάνατο τών Ινδών ).Κι αφού οδηγήθηκε
πάνω σέ άλογο στήν πυρά , κι αφού προσευχήθηκε καί

η συνέχεια στο: http://peykwnas.wordpress.com/2013/07/07/%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B8/
Keywords
Αναζητήσεις
o tafos tou indou
Τυχαία Θέματα