Ο Νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων των αστυνομικών

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ έως και 35% θα είναι οι συντάξεις όσων Αστυνομικών θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1-1-2015.Αυτά προβλέπονται στους Νόμους 3863/2010 και 3865/2010 που ψήφισε η κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2010, με τους οποίους καθιερώνεται βασική σύνταξη το ποσό της οποίας στην καλύτερη περίπτωση έχει ορισθεί ότι θα είναι τα 360 ευρώ. Εκτός της βασικής συντάξεως, θα υπάρχει και η... αναλογική, η οποία θα προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που θα λάβει καθόλη την διάρκεια
του εργασιακού του βίου ο/η Αστυνομικός πλήν των αποδοχών του τελευταίου μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η παραίτηση του δια τον αριθμό των μηνών υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει σε αυτή την χρονική περίοδο της καριέρας του....Γνωστό είναι ήδη ότι οι αποδοχές μας υπέστησαν «σφαγιασμό» και περικοπές λόγω του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και των εφαρμοστικών του διατάξεων, με αποτέλεσμα ο βαθμός του Υποστρατήγου να αντιστοιχεί σε Επιλοχία του Γερμανικού στρατού και θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα το ποσοστό αναπληρώσεως της συντάξεως να καταλήξει στο 49%!!Μπορεί ο κάθε καλόπιστος αναγνώστης εδώ να αντιληφθεί τι θα συμβεί στους χαμηλότερους της ιεραρχίας βαθμούς, που αφορά και την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων Αστυνομικών. Ταυτόχρονα όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2015 είναι περισσότερο από βέβαιο ότι θα υπηρετούν μια δεκαετία παραπάνω, αφού το ποσοστό αναπληρώσεως που προβλέπεται από τους παραπάνω νόμους, «απαγορεύει» κάθε σκέψη για πρόωρη αποχώρηση εκ της ενεργού υπηρεσίας.Ήδη από αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις δημιουργούνται τρείς «ταχύτητες» ασφαλισμένων και ισάριθμοι τρόποι υπολογισμού για κάθε μια από αυτές, τις οποίες αναπτύσσουμε παρακάτω:1. ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΩΣ 31-12-2007Σύνταξη με συντελεστή αναπληρώσεως 80% του τελευταίου μισθού.2. ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 1-1-2008Α. Τμήμα συντάξεως έως 31-12-2007 βάσει των αποδοχών εξόδου και συντελεστές αναπληρώσεως σύμφωνα με τα ισχύοντα στους Κανονισμούς των πρώην ειδικών ταμείων.Β. Τμήμα συντάξεως από 1-1-2008 με βάση τον μέσο όρο αποδοχών της τελευταίας πενταετίας και τον συντελεστή αναπληρώσεως συντάξεως να μειώνεται 1% για κάθε χρόνο. (Δηλαδή 79% για το 2008, 78% για το 2009, 77% για το 2010 κ.ο.κ. έως το 2017 που θα διαμορφωθεί στο τελικό 70%). Σημ. Είναι οι σε εξέλιξη δύο νόμοι των Σιούφα και Ρέππα.Γ. Οσοι παραμείνουν πλέον των 35 ετών, για κάθε πλήρες έτος μετά τα 35, θα έχουν συντελεστή ναπληρώσεως 2,5% έως και τα 37, από εκεί και πάνω και μέχρι τα 40 ο συντελεστής αναπληρώσεως αυξάνεται στο 3,5%.Το άθροισμα των 3 παραπάνω σημείων (α,β,γ) θα είναι η μηνιαία συνολική σύνταξη.3.ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 1-1-2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2014Α. Για τα πρίν την 1-1-2013 συντάξιμα χρόνια, εφαρμόζονται οι παραπάνω περιπτώσεις (β και γ).Β. Σε ετήσια βάση το ποσοστό αναπληρώσεως της συντάξεως από 1-1-2013 και μετά περιορίζεται στο 2% για κάθε συντάξιμο έτος που συμπληρώνεται από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά.4.ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 1-1-2015 ΚΑΙ ΜΕΤ
Keywords
Τυχαία Θέματα