Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει σε νέους έως 35 ετών 5.000 στρέμματα για εκμετάλλευση


Πρωτοβουλιες, προϊόντα και δράσεις που έχουν στόχο να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στη χώρα μας έχει ήδη ανακοινώσει η Τράπεζα Πειραιώς.Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς θα διαθέσει 5.000 στρέμματα γης σε ολόκληρη τη χώρα σε νέους κάτω των 35 ετών που επιθυμούν να μπουν δυναμικά στον αγροτικό χώρο υιοθετώντας πρακτικές υπεύθυνης γεωργίας και βιώσιμης επιχειρηματικότητας.Η διάθεση της γης θα γίνει στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που
θα καλύπτει τη γη, την απαραίτητη εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση, μέχρι και την εξασφάλιση διάθεσης της παραγωγής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός πενταετούς κύκλου του ανωτέρω προγράμματος, η γη θα παραχωρείται στους συγκεκριμένους αγρότες.Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη ΑΕ, μέλος του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, που από την 1η Ιουνίου θα υποδέχεται τις αιτήσεις από όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτό.Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και όσοι επιλεγούν θα ενταχθούν σε ειδικό ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο.Στόχος του προγράμματος θα είναι να δώσει πρακτικές γνώσεις και κατευθύνσεις βιώσιμης διαχείρισης μιας γεωργικής επιχείρησης, αξιοποιώντας ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές και θα οδηγεί στην κατάρτιση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) για κάθε συμμετέχοντα.Οι νέοι αγρότες, που θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμά τους, θα ενισχυθούν μέσω ειδικά σχεδιασμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη της εγκατάστασής τους, των αναγκών τους σε μηχανήματα, αγροεφόδια, σπόρους ή σποριόφυτα.Παράλληλα, ο όμιλος θα φροντίσει για την πλήρη απορρόφηση της αγροτικής τους παραγωγής κατά τα πρώτα 3 έτη, ενισχύοντας ταυτόχρονα με συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρακτικές κατευθύνσεις την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που θα έχει δημιουργηθεί.Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί άλλη μια πρωτοβουλία του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, που αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή του για την υποστήριξη της χώρας και των νέων ανθρώπων της σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, συμβάλλοντας παράλληλα στην καθιέρωση νέων, πιο υπεύθυνων και βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών.
Keywords
Τυχαία Θέματα