Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων:Στον Αέρα,Εφάπαξ,Επικουρικές,Μερίσμα

Ταμειακό «άνοιγμα» που θα «αγγίξει» τα 2 δισ. ευρώ το 2011 «αν δεν ληφθούν μέτρα» αντιμετωπίζουν τα ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων. Το σήμα κινδύνου για τις παροχές εφάπαξ και τις συμπληρωματικές συντάξεις (επικουρική + μέρισμα) των δημοσίων...
υπαλλήλων έστειλε η ΑΔΕΔΥ, με επιστολή της προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας.
«Το πρόβλημα θα γίνει εκρηκτικό, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα αλλά και μεσοπρόθεσμα, αφού η κρίσιμη περίοδος πίεσης, εξαιτίας της ωρίμανσης και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, για ένα μεγάλο μέρος
εργαζομένων, έχει ορίζοντα έως το 2017», προειδοποιεί η ΑΔΕΔΥ.
Δάνειο
Η ΑΔΕΔΥ ζητά από τα συναρμόδια υπουργεία την άμεση δανειοδότηση των Ταμείων, την ένταξη νέων εργαζομένων με συμβάσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καθώς και την άντληση πόρων από λογαριασμούς του Δημοσίου που συγκροτούνται ως αποτέλεσμα της εργασίας και χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση θέσεων στο Δημόσιο. «Τα μέτρα που αποφασίστηκαν από την κυβέρνησή σας, στο
Keywords
Τυχαία Θέματα