Υπ. Παιδείας: Και επισήμως η αντιστοίχιση ελληνικών τίτλων σπουδών με ευρωπαϊκούς

Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών για τις τρεις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης κατανέμονται σε οκτώ επίπεδα
Keywords
Τυχαία Θέματα
Παιδείας,paideias