Περιφέρεια Αττικής: Ουδεμία ανάμειξη σε διαδικασίες απονομής ιθαγένειας και «ελληνοποιήσεων»

«Είναι προφανές» σημειώνεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής «ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής (β' βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (πρώην Κρατικής Περιφέρειας), δύο εντελώς διακριτών και ξεχωριστών θεσμών»
Keywords
Τυχαία Θέματα