Άρειος Πάγος : πλαφόν στην αποκατάσταση της ηθικής βλάβης προσώπου που εθίγη από ΜΜΕ σε 293.470,00 ευρώ

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 6/2011 απόφασή της περί κηρύξεως αντισυνταγματικής της διάταξης της παρ. 2 του μόνου άρθρου του Ν. 1178/1981, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 10 του Ν. 2328/1995, με βάση την οποία το ελάχιστο όριο της χρηματικής ικανοποίησης για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης προσώπου, του οποίου εθίγη η τιμή και η υπόληψη από δημοσίευμα και τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή, καθορίστηκε σε 100.000.000 δραχμές ή 293.470,00 ευρώ προκειμένου για σταθμούς εθνικής εμβέλειας.Το Ανώτατο Δικαστήριο θεμελίωσε την αντισυνταγματικότητα στην ασυμβατότητα
του σκοπού του ανωτέρω νόμου με την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος, το οποίο επιτάσσει οι κάθε είδους περιορισμοί, που επιβάλλονται στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα από το νομοθέτη, όπως στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να είναι πρόσφοροι, αναγκαίοι και αναλογικοί με την αναμενόμενη ωφέλεια.Η καθιέρωση στο νόμο του στοιχείου της εθνικής εμβέλειας ως μοναδικού κριτηρίου για τον καθορισμό ελαχίστου ορίου χρηματικής ικανοποιήσεως, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το είδος και η βαρύτητα της προσβολής, κρίθηκε ότι αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας. Τούτο διότι η βλάβη που προκαλείται με την υποχρέωση καταβολής των κατώτατων, πλην υπέρογκων, χρηματικών ποσών, στις περιπτώσεις ελαφρών προσβολών, ακόμη και με τη χωρική ευρύτητα, που επάγεται η διάδοση αυτών, λόγω της εθνικής εμβέλειας είτε του τηλεοπτικού σήματος είτε της κυκλοφορίας της εφημερίδας, είναι δυσανάλογα επαχθέστερη της ωφέλειας από το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, που προσβλήθηκε.Με την προοδευτική αυτή απόφασή του ο Άρειος Πάγος αποδυνάμωσε δια παντός τον τυποκτόνο νόμο, που φίμωνε ή τιμωρούσε την ελεύθερη, αδέσμευτη και αποκαλυπτική δημοσιογραφία, σε πνεύμα σύμπνοιας με παρόμοιες αποφάσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, τα οποία προασπίζουν την ελευθερία της έκφρασης έναντι αντιδημοκρατικών κρατικών περιορισμών.
Keywords
Τυχαία Θέματα