ΟΑΕΔ: Διπλασιάζονται οι δικαιούχοι του voucher των 2.520 ευρώ

Σε αλλαγές στο πρόγραμμα «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» του ΟΑΕΔ, που αφορά το voucher 2.520 ευρώ, προχώρησε το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, στην σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε αναφέρεται ότι συνολικά οι προσλήψεις ανέργων που θα γίνουν θα είναι 20.000 αντί 10.000.

Παράλληλα,

θα διπλασιαστεί και ο προϋπολογισμός της πράξης από 48.780.000 ευρώ σε 97.560.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας 2.520 ευρώ voucher.

Με σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συγκροτηθεί το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων, το οποίο δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Επισημαίνεται ότι η ΕΥΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ δύναται να προβαίνει σε επικαιροποίηση του Μητρώου σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι πίνακες κατάταξης του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν μόνον τους κωδικούς ΚΑΥΑΣ των ενδιαφερομένων.

Μετά τη δημοσίευση του οριστικού Μητρώου ωφελουμένων, οι ωφελούμενοι επιλέγουν πάροχο κατάρτισης από το δημοσιευμένο Μητρώο Παρόχων.

Στον πάροχο της επιλογής τους, προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ταυτοποίηση, βεβαίωση ανεργίας, αντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ανώτερου επιπέδου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που το απολυτήριο ή ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.

Οι Πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων και εφόσον οι ωφελούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και ένταξης στην πράξη, οι πάροχοι προχωρούν στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης μέσω της σύναψης της διμερούς σύμβασης μεταξύ παρόχου και ωφελουμένου.

Οι πάροχοι έχουν την πλήρη ευθύνη για την επιλεξιμότητα των ωφελουμένων ως προς το κριτήριο του επιπέδου σπουδών, δηλ. ότι οι ωφελούμενοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ενδεικτική κατανομή ωφελούμενων ανά Περιφέρεια:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1.470

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4.832

ΗΠΕΙΡΟΣ 890

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1.748

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1.830

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 594

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 390

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1.118

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 418

ΚΡΗΤΗ 1.326

ΑΤΤΙΚΗ 3.382

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 408

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1.594

ΣΥΝΟΛΟ 20.000

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Ο Ερντογάν άλλαξε… νύχτα υπουργό Οικονομικών

ΔΕΗ: Πενταετές επενδυτικό πλάνο ύψους 9 δισ. ευρώ

Έκτακτο επίδομα 250 ευρώ: Κατατέθηκε η τροπολογία – Τα κριτήρια για χαμηλοσυνταξιούχους, υγειονομικούς και ΑμεΑ

Keywords
Τυχαία Θέματα