ΕΡΓΑΝΗ: Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα - Επίδοση ρεκόρ για το 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης καταγράφεται στον ιδιωτικό τομέα στο ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων το Δεκέμβριο του 2016, κατά 11.132 θέσεις εργασίας, συμφωνά με τα στοιχεία του "ΕΡΓΑΝΗ". Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, συνολικά για το ίδιο έτος το ισοζύγιο των ροών μισθωτής εργασίας κατέγραψε 136.260 νέες θέσεις εργασίας, επίδοση που είναι η υψηλότερη από το 2001 μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα για το μήνα Δεκέμβριο οι προσλήψεις ανήλθαν σε 155.136 έναντι 144.004 αποχωρήσεων, ενώ αθροιστικά για το διάστημα Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2016 οι αναγγελίες

προσλήψεων ανήλθαν 2.142.974 θέσεις εργασίας έναντι 2.006.714 αποχωρήσεων.

Το Δεκέμβριο του 2015 το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 7.826 θέσεις εργασίας με 142.528 προσλήψεις και 134.702 αποχωρήσεις. Από τις 144.004 αποχωρήσεις για το Δεκέμβριο του 2016 οι 81.772 προήλθαν από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ενώ 62.232 ήταν οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Συνολικά για το 2016 από τις 2.006.714 αποχωρήσεις οι 1.140.773 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 865.941 ήταν οικειοθελείς αποχωρήσεις.

αύξησημισθωτήΕργασίααπασχόλησηΕργάνηρεκόρHas video: Exclude from popular: 0
Keywords
Τυχαία Θέματα