Απελευθερώνει 767 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα η Κομισιόν (pdf)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

«Πράσινο φως» για την εκταμίευση νέας δόσης ελάφρυνσης του χρέους, ύψους 767 εκατ. ευρώ, δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την όγδοη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας  της Ελλάδας.

Η έκθεση, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, καταλήγει ότι η Ελλάδα προχώρησε στις αναγκαίες δράσεις για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού,. Όπως τονίζει, οι ελληνικές Αρχές υλοποίησαν

μία σειρά από θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις τους περασμένους μήνες.

«Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί καλωσορίζουν τη στενή και εποικοδομητική ενασχόληση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις Αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου είναι αναγκαίο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την ταχεία ολοκλήρωση της εφαρμογής της πρόσφατα εγκριθείσας πρωτογενούς νομοθεσίας. Αυτό ισχύει ειδικότερα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου ένα μεγάλο μέρος της δευτερογενούς νομοθεσίας πρέπει να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί σύντομα», αναφέρει η Κομισιόν.

Η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση για να αποφασίσει το Eurogroup την εκταμίευση της επόμενης δόσης στην Ελλάδα, η οποία συνίσταται στη μεταφορά  στην Ελλάδα κερδών που είχαν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα και στην άρση της προσαύξησης του περιθωρίου επιτοκίου για συγκεκριμένα δάνεια που είχε λάβει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Η έκθεση αναφέρει ότι, παρά την πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, η Ελλάδα έχει καταφέρει έως σήμερα να περιορίσει συγκριτικά καλά την εξάπλωσή του, χάρη και στην έγκαιρη αντίδραση σε περιφέρειες που έχουν αυξημένο αριθμό νέων κρουσμάτων.

«Οι Αρχές ενισχύουν την ετοιμότητα του συστήματος υγείας και αυξάνουν την ικανότητα πραγματοποίησης τεστ, ενώ ταυτόχρονα διευρύνουν και προσαρμόζουν το σύνολο των δημοσιονομικών μέτρων και των μέτρων ρευστότητα, βοηθώντας φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν στην άμβλυνση του κοινωνικού και οικονομικού κόστους της πανδημίας».

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να έχει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ΕΕ όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα, λόγω της μεγάλης έκθεσής της στον τουρισμό και του μεγάλου ποσοστού μικρών επιχειρήσεων. «Το εθνικό lockdown τριών εβδομάδων που ανακοινώθηκε στις 5 Νοεμβρίου και η ενδεχόμενη παράτασή του, ανάλογα με την εξέλιξη τη πανδημίας, θα μπορούσε να εξασθενίσει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές περισσότερο από ότι εικάζεται σήμερα», προσθέτει. 

Η Κομισιόν τονίζει ότι η Ελλάδα αύξησε σημαντικά τον ρυθμό υλοποίησης μεταρρυθμίσεων τους περασμένους μήνες, τονίζοντας ιδιαίτερα την έγκριση από τη Βουλή του πτωχευτικού κώδικα, τον οποίο χαρακτηρίζει μία μεγάλη μεταρρύθμιση που αναμένεται να διευκολύνει την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αναφέρει, επίσης, τη συμφωνία για να προχωρήσει το συμπληρωματικό μισθολόγιο της ΑΑΔΕ, «το οποίο θα αυξήσει τη δυνατότητά της να προσελκύσει και να διατηρήσει υψηλού διαμετρήματος προσωπικό» και την πρόοδο σε μία σειρά σημαντικών ιδιωτικοποιήσεων, «αν και άλλες καθυστερούν λόγω της πανδημίας», όπως αναφέρει. 

Στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης μέσα σε κλίμα μεγάλης αβεβαιότητας

Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνουhttps://t.co/7fV7heoazT
Έκθεση ενισχυμένης εποπτείας: Ελλάδαhttps://t.co/hHyXjvVoJD#StrongerTogether #EuropeanSemester pic.twitter.com/9sw1XLH0O0

— Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (@EEAthina) November 18, 2020

Οι ελληνικές Αρχές έχουν κάνει επίσης καλή πρόοδο, αναφέρει η Κομισιόν, σε μία σειρά τομείς, όπως:

Τις δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με την ολοκλήρωση του συστήματος Ενιαίου Λογαριασμού του Υπουργείου Οικονομικών, μία μεγάλη μεταρρύθμιση όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες που θα εγκριθεί έως το τέλος του έτους, την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων και τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά την εξόφληση των χρεών του Δημοσίου έναντι ιδιωτών. Τη δημόσια διοίκηση, με τη συνεχή πρόοδο στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και την καθιέρωση μίας ενιαίας διαδικασίας επιλογής για τις υψηλόβαθμες θέσεις των φορέων του δημόσιου τομέα. Οι Αρχές έχουν κάνει επίσης πρόοδο στην υλοποίηση της φιλόδοξης ψηφιακής ατζέντας τους.Την ενέργεια, όπου η καθιέρωση του Target Model για την αγορά ηλεκτρισμού έγινε την 1η Νοεμβρίου 2020, εκπληρώνοντας μία δέσμευση που υπήρχε από καιρό. 

Η έκθεση περιλαμβάνει και μία νέα ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, από την οποία προκύπτει ότι παρά την επιδείνωση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ επανέρχεται σε πτωτική τάση, με βάση το βασικό σενάριο. 

A strong recovery depends on a swift entry into force of #NextGenerationEU: to rebuild confidence, relaunch investment and build a greener and more digital Europe.

Press release: https://t.co/0HZY8xiUhl
Q&A: https://t.co/MEStoY4X3Z
Follow: @ecfin#StrongerTogether pic.twitter.com/j2z0KOitS8

European Commission  (@EU_Commission) November 18, 2020

Η Κομισιόν, σήμερα, παρουσίασε την φθινοπωρινή δέσμη μέτρων οικονομικής πολιτικής της, συμπεριλαμβανομένων των γνωμοδοτήσεων για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της Ευρωζώνης για το 2021 και τις συστάσεις πολιτικής για την Ευρωζώνη.

Οι γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα δημοσιονομικά σχέδια λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα κρίση υγείας, το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και τη σοβαρή οικονομική ύφεση που προκύπτει από το ξέσπασμα του COVID-19. Δεδομένης της ενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι δημοσιονομικές συστάσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2020 είχαν ποιοτικό χαρακτήρα. Επομένως, οι σημερινές γνωμοδοτήσεις εξετάζουν ιδιαίτερα κατά πόσον τα προγραμματισμένα υποστηρικτικά δημοσιονομικά μέτρα για το 2021 είναι προσωρινά και, αν όχι, εάν έχουν προγραμματιστεί αντισταθμιστικά μέτρα.

Η Επιτροπή αξιολόγησε ότι όλα τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων είναι σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2020. Τα περισσότερα από τα μέτρα υποστηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα στο πλαίσιο σημαντικής αβεβαιότητας. Ορισμένα μέτρα που ορίζονται στα δημοσιονομικά σχέδια της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας και της Σλοβακίας δεν φαίνεται να είναι προσωρινά ή καλύπτονται από αντισταθμιστικά μέτρα. Η Λιθουανία υπέβαλε το σχέδιο προϋπολογισμού της βάσει ενός σεναρίου χωρίς αλλαγή πολιτικής και καλείται να υποβάλει ένα ενημερωμένο σχέδιο προϋπολογισμού.

Για το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, δεδομένου του επιπέδου του δημόσιου χρέους τους και των υψηλών προκλήσεων βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, κατά τη λήψη δημοσιονομικών ενισχυτικών μέτρων, διατηρείται η δημοσιονομική βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα.

Η σύσταση για την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης παρουσιάζει προσαρμοσμένες συμβουλές στα κράτη μέλη της ζώνης για θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία της στο σύνολό της. Φέτος παρέχει επίσης πολιτική καθοδήγηση σχετικά με τις προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ στα σχέδια αποκατάστασης και ανθεκτικότητάς τους. Η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη της ευρωζώνης να διασφαλίσουν ότι οι δημοσιονομικές τους πολιτικές θα παραμείνουν υποστηρικτικές το 2021. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να επαναπροσανατολίσουν τις δημοσιονομικές πολιτικές για την επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων θέσεων όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές και οικονομικές συνθήκες. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα εθνικά θεσμικά πλαίσια και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις προτεραιότητας που μπορούν να κάνουν τη ζώνη του ευρώ και τα μέλη της πιο βιώσιμη και ανθεκτική. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις και επενδυτικά μέτρα πρέπει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την οικονομική ανάκαμψη σύμφωνα με τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις. Ζητεί επίσης την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Η πρόταση για κοινή έκθεση για την απασχόληση αναλύει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη. Η κρίση COVID-19 έχει σπάσει μια εξαετή θετική τάση στην αγορά εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που απασχολούνται και το ποσοστό απασχόλησης έχουν μειωθεί σημαντικά, αν και η αύξηση του ποσοστού ανεργίας ήταν μέτρια μέχρι τώρα χάρη στην ταχεία έγκριση των προγραμμάτων βραχείας απασχόλησης και παρόμοιων μέτρων. Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη βιώσει σοβαρές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις πριν από την πανδημία εκτίθενται τώρα ακόμη περισσότερο σε ευπάθειες. Το οικονομικό σοκ στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε διάφορους τομείς και κατηγορίες εργαζομένων. Η μείωση της απασχόλησης επηρέασε τους εργαζομένους σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης σε μεγαλύτερο βαθμό. Η ανεργία των νέων αυξήθηκε σημαντικά από την ανεργία για άλλες ηλικιακές ομάδες. Το μερίδιο των νέων που δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται ή εκπαιδεύονται έχει αυξηθεί απότομα. Οι εργαζόμενοι εκτός ΕΕ έχουν επίσης πληγεί σοβαρά. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις κοινωνικές εξελίξεις, επικαιροποιώντας τακτικά την παρακολούθηση επιδόσεων στην απασχόληση και την παρακολούθηση επιδόσεων κοινωνικής προστασίας. Στο ειδικό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2021, η κοινή έκθεση για την απασχόληση θα βοηθήσει επιπλέον τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τομείς προτεραιότητας για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που θα συμπεριληφθούν στα σχέδια αποκατάστασης και ανθεκτικότητάς τους, στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση.

ΚΟΜΙΣΙΟΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήμεταρρυθμίσειςHas video: Exclude from popular: 0
Keywords
Τυχαία Θέματα