Ομόρριζες λέξεις με... διαφορετική σημασία

Ανάγκη = υποχρέωση που επιβάλλεται από τις συνθήκες και απαιτεί δράση.
Αναγκαιότητα = ο,τι επιβάλλεται από την ανάγκη, δείχνει ιδιότητα/σχέση ...

Ανταγωνίζομαι = αγωνίζομαι για να επικρατήσω έναντι κάποιου άλλου.
Συναγωνίζομαι =αγωνίζομαι από κοινού.
Απευθείας = από
Κατευθείαν = προς
Εξαίρετος = λαμπρός, εκλεκτός
Εξαιρετικός = ιδιαίτερος, που αποτελεί εξαίρεση
Αχρησία = η μη χρησιμοποίηση
Αχρηστία = η ιδιότητα του άχρηστου
Γλωσσικός = αυτός που σχετίζεται με την γλώσσα
Γλωσσολογικός
= αυτός που αναφέρεται στην επιστήμη της γλωσσολογίας
Κυκλοφοριακός = κίνηση μεταφορικού μέσου
Κυκλοφορικό = όρος της βιολογίας
Πείρα = συσσωρευμένες εμπειρίες
Εμπειρία = βίωμα
Πλειονότητα = το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου
Πλειοψηφία = το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου όταν υπάρχει ψηφοφορία
Πρόσκρουση = κινητού σε ακίνητο π.χ αυτοκίνητο σε τοίχο
Σύγκρουση = κινητό σε κινητό π.χ δύο αυτοκίνητα
Ύπαιθρο = ανοιχτός χώρος, το αντίθετο του κλειστού χώρου
Ύπαιθρος = η εξοχή, τα χωριά, το αντίθετο της πόλης
Ψυχικός = αυτός που σχετίζεται με την ψυχή
Ψυχολογικός = αυτός που σχετίζεται με την επιστήμη της ψυχολογίας.
Keywords
Αναζητήσεις
λεξεις με διαφορετικες σημασιες, ομοριζες λεξεις του φοιτω
Τυχαία Θέματα
Ομόρριζες,omorrizes